Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2457
Title: Antalya’da üretilen hazır beton kalite düzeylerinin istatiksel olarak değerlendirilmesi
Other Titles: The statistical evaulation of quality levels of ready-mixed concrete produced in Antalya
Authors: Kayalı, Yakup Kerim
Keywords: Antalya’da Hazır Beton
Hazır Beton
Beton Dayanımı
Ready-Mixed Concrete in Antalya
Ready Mix Concrete
Concrete Strenght
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Son dönemlerde hazır beton betonarme yapılarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Betonarmenin temel yapı taşı olan betonun dayanımı hazır betonun için ciddi önem arzetmektedir. Ülkemizde de çokça kullanılan hazır betonun bu çalışmada; Antalya ilinde farklı firmalar tarafından 2014, 2015, 2016 yıllarında üretilen 4 farklı sınıf (C20, C25, C30, C35) hazır betonun, 28 günlük sonuçları incelenecektir. Beton laboratuvarlardan basınç testiden elde edilen sonuçların ortalamaları, standart sapmaları ve firmalar bazında sonuçları grafikler yardımı ile sunulacaktır. Bu amaç doğrultusunda, ilk olarak 3 ayrı beton laboratuvarından numune sonuç raporları alınmış ve Excel yardımıyla analizler yapılmıştır. C20 beton sınıfı için 706 adet numune ve 7 farklı beton firması, C25 beton sınıfı için 17552 adet numune ve 14 farklı beton firması, C30 beton sınıfı için 7286 adet numune ve 10 farklı beton firması, C35 beton sınıfı için 791 adet numune ve 4 farklı beton firması incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda; C20 beton sınıfı için tasarlanan değerin altında sonuç olmayıp, tasarlanan değeri sağlayan 39 ve tasarlanan değerin üzerindeki numune sayısı 667 dir. C25 beton sınıfı için tasarlanan değerin altında sonuç 5, tasarlanan değeri sağlayan 7410 ve tasarlanan değerin üzerindeki numune sayısı 10137 dir. C30 beton sınıfı için tasarlanan değerin altında sonuç 11, tasarlanan değeri sağlayan 6230 ve tasarlanan değerin üzerindeki numune sayısı 1045 dir. C35 beton sınıfı için tasarlanan değerin altında sonuç 0, tasarlanan değeri sağlayan 195 ve tasarlanan değerin üzerindeki numune sayısı 596 olduğu görülmüştür. Beton sınıfına bakılmaksızın 26335 adet kırılan numunenin yarısından büyük bir kısmı tasarlanan beton dayanımına uygun sonuçlar vermiştir. Yarıya yakını da tasarlanan beton dayanımının üzerinde sonuçlar verirken, ihmal edilebilecek düzeyde sadece 16 adet numune tasarlanan beton dayanım değerlerinin altında sonuç vermiştir. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde hazır beton sektörünün istenilen düzeyde beton üretebildiğini açıkça göstermektedir.
Recently, Ready mixed concrete has become widespread at reinforced concrete constructions all over the world. There is no doubt that strenght of the concrete ,which is essetial part of reinforced concrete, have a crucially important. Besides, in this dissertation, strenght results of four class (C20, C25, C30, C35) ready mixed concrete that produced by firm in Antalya from 2014 to 2017, will be researched. In this context, compressing test results obtained will be presented for each concrete class with the help of graphics by using Excel in terms of averages, standard deviations and highest and lowest results on the firm basis. Firstly, The results of the samples were taken from three different laboratories and analysed under facor of Excel. According to data obtained from the laboratories, 706 specimens andseven firms for C20 concrete grade, 17552 specimens and 14 firms for C25, 7286 specimens and 10 firms for C30 and 791 specimens and four firms for C35 were analysed seperately. As a result, in the light of analyses; for C20 concrete class, there is no projected value which not to come up to standards, and there are speciments that meet the standards and are above standard, respectively; 39, 667. In addition, interms of C25, there are five samples being below standarts, 7410 samples fulfilling the requirements, 10137 sapmles being above expected value. Furthermore, for C30, optimum below and above values are 6230,11,1045, in return. Besides, 195 samples belong to optimum results and count of others are 596 about C35 class, nothing belongs to below value. Without considering variety of the class, when 26335 specimens which were obtained within the context of the academic study were evaluated, more than half of all specimens get adequate results for projected concrete strength. Additionally, while almost rest of the specimens (other half) are giving upon value than the projected durability, negligible numbers of the results are under the projected durability of concrete (16 specimens). All results obtained clearly indicate that desired level concretes is produced by ready mixed concrete industry.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2457
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yakup Kerim Kayalı.pdf3.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Yakup Kerim Kayalı onay.pdf292.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

116
checked on May 6, 2024

Download(s)

568
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.