Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2458
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAkar, Mustafa-
dc.contributor.editorÖzler Karakaş-
dc.date2018-02-19en_US
dc.date.accessioned2018-02-28T10:30:24Z
dc.date.available2018-02-28T10:30:24Z
dc.date.issued2018-01-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/2458-
dc.description.abstractEndüstriyel üretimde önemi bir yer tutan farklı malzemelerin döküm tekniği, döküm yöntemleri, kalıp ve maça tekniği, kalıplamada ve dökümde oluşan hatalar ve bu hataların giderilmesi bu çalışmanın esasını oluşturmuştur. İnsanlık tarihinde metallerin keşfi ile metal işleme ve şekillendirme hemen hemen aynı anda hayata geçirilmiştir. Bu anlamda dökümcülük ve döküm tekniği çağlar boyunca gelişimini sürdürmüş, günümüz bilgi çağında ise similasyon ortamında olası hatalar ve giderilme yöntemleri önceden öngörülerek hatasız, kaliteli, daha ekonomik ve daha dayanıklı son ürün eldesi sağlanmıştır.en_US
dc.description.abstractCasting techniques, casting methods, mold and core techniques, molding sand casting mistakes and elimination of these faults are the basis of thiswork. In the history of mankind, the discovery of metals and metal machining and shaping have been realised almost at the same time. In this sense, the casting and casting technique has continued todevelop during the ages. Intoday's information age, the mistakes and the methods of elimination are predicted before hand in the similation environment.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDökümen_US
dc.subjectKalıpen_US
dc.subjectMaçaen_US
dc.subjectŞablonen_US
dc.subjectCastingen_US
dc.subjectMolden_US
dc.subjectCoreen_US
dc.subjectPatternen_US
dc.titleDöküm hataları ve önlenmesi için tasarım yöntemlerien_US
dc.title.alternativeCasting defects and design methods for preventionen_US
dc.typeReporten_US
dc.authorid35568-
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.ownerPamukkale University-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeReport-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mustafa Akar.pdf5.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Mustafa Akar Onay.pdf289.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

410
checked on May 27, 2024

Download(s)

588
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.