Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2463
Title: Denizli kentinde belirli noktalardaki yaya akımlarının analizi
Other Titles: Analysis of pedestrian movements in spesific locations in Denizli
Authors: Baş, Osman
Keywords: Yaya
Yaya Hareketliliği
Trafik
Pedestrian
Pedestrian Movements
Traffic
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada Denizli ilinde seçilen caddelerdeki yaya hareketinin ve yoğunluğunun tespiti için yaya sayımları yapılmıştır. Çalışma sonucunda yaya sayısal verilerindeki gün içinde ve saatler arası farkların ne seviyelerde olduğu belirlenmiştir. Seçilen noktalardaki yaya hareketlerinin hangi yönlere doğru ne yoğunlukta olduğu da sayısal olarak belirtilmiş. Ülkemizde ve dünyada artan nüfus ile beraber kent içi ulaşım planlamalarının önemi gün geçtikçe daha da ön plana çıkmaktadır. Planlamalar dahilinde kentlerdeki toplu taşıma ağları ve bireysel araçlarla beraber, yaya olgusu ve trafiği de yönetilmeye çalışılmaktadır. Yaya hareketinin planlanması ve yönetilebilmesi için öncelikle mevcut duruma tam manasıyla vakıf olunmalı, daha sonra çıkan tabloya uygun çözümler aranmalıdır. Bu gereklilik dahilinde çalışmamızın içinde seçilen noktalardaki yaya hareketleri detaylıca verilmeye çalışılmıştır.
In this study, pedestrian counts were carried out to determine pedestrian movement and intensity in the selected streets in Denizli. In the result of the study, it is determined that the difference between the days and the hours in the pedestrian numerical data. The direction of the pedestrian movements at the selected points is also indicated numerically. Along with the increasing population in our country and in the world, the importance of urban transportation planning is getting more and more important. In planning, trying to manage pedestrian traffic and traffic together with public transportation networks and individual vehicles in the cities. In order to plan and manage the pedestrian movement, firstly, the current situation must be fully understood and appropriate solutions for the subsequent table should be sought. Within this requirement we have tried to give details of pedestrian movements at selected points in our work.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2463
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osman BAŞ.pdf4.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

88
checked on May 27, 2024

Download(s)

88
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.