Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2475
Title: Konya Ovası’nda bitki deseni-yeraltı suyu etkileşimi
Other Titles: The Konya Plain plant pattern-groundwater interaction
Authors: Duymaz, İsmail
Keywords: Bitki Deseni
Bitki Su Tüketimi
Su-Verim İlişkisi
Yeraltı Suları
Plant Pattem
Plant Water Consumption
Water-Yield Relation
Ground-Water
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Konya 2,6 milyon hektar tarım arazisi ile Türkiye tarım arazisinin % 11’lik kısmını kapsayan çok önemli bir tarım şehridir. Şeker pancarı, buğday, arpa, mısır, patates, ayçiçeği, yonca gibi bitkisel ürünlerin önemli bir kısmı Konya’da yetişmektedir.Konya özellikle tahıl ürünleri başta olmak üzere tohumculuk açısından da Türkiye genelinde %38’lik üretim payı ile ilk sıralarda yer almaktadır. Konya bölgesinin tarım ürünlerinin üretimindeki en önemli sorunusu ihtiyacı yüksek olan bitki desenlerinin kullanılmasıdır. Bu durum yeraltı sularında ciddi oranda azalmaya sebep olmaktadır.Bölgenin çiftçileri ile yapılan görüşmelerde iseçok su/çok ürün algısının yaygın olması bölgenin su kaynaklarının hızla azalmasına sebep olmaktadır. Ayrıca çok su/çok ürün algısı su israfı ile birlikte basınçlı sulama sistemlerinde fazladan yakıt ve elektrik kullanımına sebep olmaktadır.Bölgedeki açılan kuyuların yaklaşık olarak %70’lik kısmının kaçak olması, bölgenin durumunu daha vahim hale getirmektedir.Bu çalışma kapsamında mevcut sorunları önlemek için çözüm önerileri oluşturulmuştur.
Konya Turkey with 2.6 million hectares of farmland and 11% of agricultural land covering a portion of it is a very important agricultural city. Sugar beet, wheat, barley, corn, potatoes, sunflowers, alfalfa herbal products such as a significant part of Konya. Konya especially cereal products, especially in terms of seed raising Turkey 38% production share across first. The production of agricultural products of the region the most important issue is the use of plant pattern with high water needs. This situation causes to decline significantly in the groundwater. In discussions with the farmers of the region's water-is the common area has a lot of product logic resources rapidly decreased. It is also very waterwaste water with pressure very product logic irrigation systems causes the use of extra fuel and electricity. Wells drilled in the region at a distance of approximately 70% of the portion of the leak, the status of the region makes it worse The scope of this study to prevent problems with solutions available.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2475
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İSMAİL DUYMAZ.pdf2.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
İsmail Duymaz onay.pdf142.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

134
checked on May 6, 2024

Download(s)

204
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.