Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2484
Title: Meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutumları [Yıldırım, Sami]
Authors: Yıldırım, Sami
Keywords: Meslek Liseleri
Öğretmenlerin Derste Teknoloji Kullanımı
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada genel olarak, meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin derste teknoloji kullanımına ilişkin tutumlarının düzeyi ve bu tutumların cinsiyet, branş, kıdem yılı ve eğitim durumu değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği belirlenmek istenmiştir. Araştırmanın evreni Denizli ili Pamukkale ilçesinde bulunan resmi Meslek liselerinde görev yapmakta olan toplam 100 yönetici ve öğretmenden oluşmaktadır. Verilerin analizi doğrultusunda öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımının öğretim süreçlerine yansımasına yönelik tutumlarının “tamamen katılıyorum”; eğitimde teknoloji kullanımında kendini geliştirmeye ilişkin tutumlarının “katılıyorum” ve eğitimde teknoloji kullanımı ve sınıf yönetimi” alt boyutuna ilişkin tutumlarının “katılıyorum” düzeyinde olduğu belirlenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2484
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sami Yıldırım.pdf496.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Sami Yıldırım onay.pdf296.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

38
checked on May 6, 2024

Download(s)

370
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.