Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2488
Title: Anaokulu aidatlarına ilişkin görüşler
Authors: Bilgiç, Ayten
Keywords: Anaokulu
Anaokulu Aidatları
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı, 2017-2018 eğitim öğretim yılında, Denizli ili Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerindeki bağımsız anaokullarında çocuğu eğitim alan veliler ile anılan okulların müdürlerinin anaokulu aidatına yönelik görüşlerini incelemektir. Bu amaçla nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada veriler görüşme tekniği ile toplanmış, yapılan araştırmaya, Denizli ili Pamukkale ve Merkezefendi merkez İlçelerinde görev yapan altı okul müdürü katılmıştır. Bu bağlamda, altı anaokulu müdürü ve çocuğu bu okullara devam eden yaklaşık 24 veli ile görüşme yapılmıştır. Veriler anaokullarında toplanan aidatlara ilişkin veli görüşlerini belirtmeye yönelik altı, okul müdürlerinin görüşlerini belirtmeye yönelik yedi görüşme sorusundan oluşmaktadır. Araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı-yapılandırılmış görüşme formu biçimlendirilmiştir. Görüşmelerde elde edilen veriler doküman haline getirilmiş, elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada anaokullarında aidat toplanmasının eğitime katkısının olduğu ve velilerin ve okul müdürlerinin büyük çoğunluğunda çocukların bireysel ihtiyaçları için aidat alınması gerektiği düşüncesi hakim olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Okul müdürleri ayrıca, aidat alınmaması durumunda okulların olumsuz koşullarda eğitim vereceği ile ilgili fikirlerini beyan etmişlerdir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2488
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ayten Bilgiç.pdf342.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Ayten Bilgiç onay.pdf303.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

68
checked on May 27, 2024

Download(s)

266
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.