Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2489
Title: Anaokulu müdürlerinin etkili liderlik özelliklerine sahip olma düzeyleri
Other Titles: Having effective leadership properties of the kindergarten director
Authors: Bilkay, Güliz
Keywords: Anaokulu
Liderlik ve Etkili Liderlik
Kindergarten
Leadership and Effective Leadership
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Anaokulu bireysel ve akademik gelişim açısından önemli bir konuma sahiptir. Anaokullarının etkin bir şekilde yönetilmesi öğrencilerin pozitif kazanımlar elde etmesi açısından önemlidir. Bu çerçevede çalışmamızda anaokulu müdürlerinin etkili liderlik özellikleri incelenmiştir. Etkili liderlik liderlik boyutları içinde okul yönetimi açısından yöneticilerin sahip olması gereken özellikleri barındırmaktadır. Çalışmamızın amacı anaokulu müdürlerinin liderlik özelliklerini belirlemektir. Bu amaçla çalışmamız literatür tarama ve anket yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmamızda kullanılan etkili liderlik ölçeğinden elde edilen veriler SPSS-22 programı ile yorumlanmıştır. Analiz sonucunda etkili liderlerin iletişim kurma, güvenilir olma, örnek olma, pozitif olma boyutlarında yüksek puanlar aldıkları gözlemlenmiştir.
Kindergarten has an important position in terms of individual and academic development. Effective management of kindergartens is crucial for students to achieve positive gains. Effective leadership characteristics of kindergarten managers have been examined in this framework. Effective leadership has the features that managers need to have in terms of school management within the leadership dimensions. The purpose of our study is to determine the leadership qualities of kindergarten managers. For this purpose, our study was investigated by literature survey and questionnaire. The data obtained from the effective leadership scale used in our study was interpreted with the SPSS-22 program. As a result of the analysis, it has been observed that effective leaders have high scores on communication, reliability, exemplary and positive aspects.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2489
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Güliz Bilkay.pdf1.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Güliz Bilkay onay.pdf313.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

36
checked on May 6, 2024

Download(s)

256
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.