Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2493
Title: Maarif müfettişlerinin denetim sisteminin mevcut durumuna ilişkin görüşleri
Other Titles: Opinions of educational supervisors regarding to the present situation of the supervision system
Authors: Önal, Recep
Keywords: Maarif Müfettişlerinin Denetim Sisteminin Mevcut Durumuna İlişkin Görüşlerini
Maarif Müfettişlerinin Denetim Sistemini
Denizli
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı, Maarif Müfettişlerinin Denetim Sisteminin Mevcut Durumuna İlişkin Görüşlerini belirlemektir. Yapılan bu araştırmaya Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan 10 Maarif Müfettişi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen, 4 tane açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde “betimsel analiz” yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Maarif Müfettişlerinin, Maarif Müfettişlerinin Denetim Sisteminin Mevcut Durumuna İlişkin Görüşleri bulgularına ulaşılmıştır. Maarif Müfettişleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığındaki denetim sistemini Bakanlık Maarif Müfettişlerine bırakarak İl Maarif Müfettişlerinin –Soruşturma ve Denetim- yetkilerini alarak İl Maarif Müfettişlerinin kadrolarının kaldırılması ve İllerde şahsa bağlı Maarif Müfettişi olarak bırakılmaları sonucunda İl Maarif Müfettişlerinin ortadan kaldırıldığı, Bakanlık Maarif Müfettişlerinin ise alım sürecinde uygulanan mülakat ile torpil ve adam kayırma ile ödüllendirildiklerini belirtmişlerdir.
The purpose of this research, is to determine the current situation of Turkish Supervision System according to opinions of educational supervisors. The research was carried out with ten educational supervisors working in Denizli Provincial Directorate of National Education. Data collection tool developed by the researcher. The data collection tool is a structured interview form consisting of four questions. In the analysis of the data, "descriptive analysis" method was used. The Education Inspectors expressed their views on “leaving control and investigation duties to ministry education inspectors" as follows; Provincial Education Inspectors removed from the center; The Ministry of Education Inspectors are awarded with Nepotism, favoritism and chronism in the interview.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2493
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Recep Önal.pdf329.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

92
checked on May 27, 2024

Download(s)

28
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.