Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2494
Title: Ortaokul öğretmenlerinin moral düzeylerini etkileyen müdür davranışları
Other Titles: Principal behaviors affecting the morale level of secondary school teachers
Authors: Günay, Ethem
Keywords: Öğretmen
Teacher
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı, ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin moral düzeylerine etki eden müdür davranışlarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Yapılan bu araştırmaya Denizli ili Pamukkale ilçesinde görev yapan 10 ortaokul öğretmeni katılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen, açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde “ betimsel analiz” yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin moral düzeylerine etki eden okul müdürü davranışlarının bulgularına ulaşılmıştır. Ortaokul öğretmenleri; okul müdürlerinin iletişim stillerinin, liderlik türlerinin, fiziki ortamların düzenlenmesinin, karara katılmalarının, değerlendirmede ve görev dağılımlarında kendilerine adil davranılmasının, okuldaki çatışmaların çözülmesinin, kendilerine sorumluluk verilmesinin moral düzeylerini etkilediğini belirtmişlerdir.
The purpose of this research is to determine the principal behaviors affecting the morale levels of teachers working in secondary schools. Ten middle school teachers who is currently working in Pamukkale district of Denizli province participated in this research. The data were collected through a semi-structured interview form developed by the researcher. In the analysis of the data, "descriptive analysis" method was used. In the study the following findings were obtained: communication styles, leadership styles, the organization of physical environments, their participation in the judiciary, their fair treatment of evaluation and distribution of duties, resolving the conflicts in the school, giving them responsibility.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2494
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ethem Günay.pdf318.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

64
checked on May 27, 2024

Download(s)

42
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.