Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2508
Title: Sapmalar açısından ikinci yeni şiiri üzerine bir inceleme
Other Titles: A analysis in terms of deviations in the second new poems
Authors: Taşpınar, Orhun
Advisors: Nurettin Öztürk
Keywords: Önceleme
Sapma
Şiir
Metin
Alışılmamış Bağdaştırma
Deviation
Prominence
Poetry
Text
Atypical Coherent
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: İkinci Yeni, Türk şiirinin öne çıkan hareketlerinden biridir. Bu çalışmada İkinci Yeni adı kapsamında ele alınan şairlerin Türk şiirine yaptığı katkılar işaret edilmiştir. Katkı bağlamında ele alınan kavramlar sapma ve önceleme kavramlarıdır. İlk olarak düzyazı dili ve şiir dili ayrımından hareket edilmiştir. Şiir dili başlığında sapma ve önceleme kavramlarına ilişkin tanımlamalara değinilmiştir. Erdost’un İkinci Yeni adını verdiği bu harekette yer alan Cemal Süreya, Ece Ayhan, Edip Cansever, İlhan Berk, Turgut Uyar’ın şiir yazma sürecine bakışlarına yönelik kendi yapıtlarından örnekler toplanmış, adları geçen şairlerin şiirlerinden örnekler üzerinde öncelemeler ve sapmalar gösterilmiştir. Özellikle alışılmamış sözcük seçimi örnekleri gösterilmiş, örneklerden yola çıkılarak önceleme ve sapmalar yönünden verimli olduğu işaret edilmiştir.
The Second New is one of the prominent movements of Turkish poetry. In this study the contributions of the poets considered in the Second New Poems chapter to the Turkish poetry were pointed out. Concepts covered in the context of contribution are concepts of deviation and prominence. First of all moving apart from the prose language and the poetry language. The definitions of the concepts of deviation and prominence in the poetry language title were mentioned. It is tried to make a study about the views of Cemal Süreya, Ece Ayhan, Edip Cansever, İlhan Berk, Turgut Uyar on the process of writing poetry who took place in the act named The Second New by Erdost. Prominences and deviations were shown on examples from the poems of poets whose names are mentioned. Especially, atypical coherent examples were shown. By way of the examples, the analysis showed that The Second New is rich in different types of deviations and prominences.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2508
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orhun Taşpınar.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

112
checked on May 6, 2024

Download(s)

1,842
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.