Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2511
Title: Ortaokul 5. sınıf öğrenci velilerinin okul yönetiminden beklentileri
Authors: Özkan, Ümmühan
Keywords: Okul
Çocuk
Aile
Veli Beklentileri
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada, ortaokul 5. sınıf öğrenci velilerin okul yönetiminden beklentileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi, veri toplama aracı olarak da anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anket Denizli ilinde bulunan bir ortaokul, bir imam hatip ortaokulu ve iki kolej olmak üzere toplam dört okuldan 328 veliye uygulanmıştır. Anket, veli genel bilgileri, veli katılım bilgileri, veli iletişim yolları ve velilerin okullarından beklentileri olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Anket sonuçları şu şekilde özetlenebilir; Anketi dolduran veliler genellikle annelerdir. 31-40 yaş aralığında ve lise mezunudur. Okul seçiminde kararı aile ve çocuk birlikte vermiştir. Kayıt yaptırmadan önce okul hakkındaki bilgiyi o okulda okuyan öğrencilerin velilerinden almıştır. Veliler kendilerini “çocuğun okul hayatını önemseyen ve okulun veliler için gerçekleştirdiği etkinliklere katılan.” şeklinde tanımlamaktadır. Çocuğun öğrenim görmekte olduğu okul veli ile iletişimi okulda toplantılar düzenleyerek sağlamaktadır. Velilerin okulu tercih etme nedeni ise o okulun iyi bir eğitim vermesidir. Velilerin okullarından beklentileri bölümünde ise birer anne-baba olarak velilerimiz her zaman okulun; temizlik ve hijyen konusunda duyarlı olmasını, güvenlik hizmetlerinin yetkili personel tarafından sağlanmasını, çocuğa sorumluluk anlayışı kazandırmasını, çocuğun akademik başarıları ve başarısızlıkları hakkında veliyi bilgilendirmesini ve çalışan bütün personelinin çocuğa gereken ilgi, saygı ve sevgiyi göstermesini beklemektedirler. Bu çalışmanın bulgu, yorum ve sonuçlarına dayalı olarak öneriler geliştirilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2511
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ümmühan Özkan.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

118
checked on May 6, 2024

Download(s)

84
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.