Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2513
Title: Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi faaliyetlerine ilişkin görüşleri
Authors: Genç, Turan
Keywords: Spor
Ortaöğretim Öğrencisi
Beden Eğitimi Faaliyetleri
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Yeni anlamında spor kelimesi, dinlenme, eğlenme, neşelenme, iyi vakit geçirme anlamlarından ziyade; yarış, kazanma ve başarı elde etmek için harcanılan çabası içinde sergilenen fiziksel aktiviteyi kapsayan şeklinde kullanılmaktadır. Dilimizde spor kavramı, idman kelimesi ile anlamlandırılmıştır. Bu kelime birey ve toplu halde gerçekleştirilen aktiviteleri tanımlayan antrenman kelimesi ile özdeşleşmiştir. Gelecek hedefi olan ülkeler eğitim sitem ve anlayışını bireysel düşüncelerin özgür platformlarda ifade edilebileceği ortamlarda sunmaktadır. Bu ülkelerde demokrasi, eşitlik ve özgür düşüncenin egemen olduğu eğitim stratejileri oluşturulmaktadır. Eğitimin ülkeler açısından bu denli önemli olmasının nedeni bireylerin eğitim ile gelişeceği düşüncesinin hakim olmasıdır. İnsan eğitim ve unsurları ile yaşam perspektifini oluşturmaktadır. Spor ve eğitim arasında kurgulanan bağlantıda bu nedenle önemlidir. Spor bireyin vücut sağlığını iyileştirmekte ve eğitime yardımcı olmaktadır. Eğitimin etkin bir şekilde sürdürüle bilmesi için sağlıklı toplum anlayışının benimsenmesi gerekmektedir. Çalışmamızda ortaöğretim öğrencilerinin spor faaliyetlerinde yöneticilerden beklentileri incelenmiştir. Bu çerçevede çalışmamız literatür tarama ve anket uygulama yönetimi ile gerçekleştirilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2513
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Turan Genç.pdf666.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

28
checked on May 6, 2024

Download(s)

264
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.