Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2515
Title: Ailelerin Eğitim Harcamaları
Authors: Aksoy, Huzeyfe
Keywords: Aile
Eğitim Ekonomisi
Eğitim Finansmanı
Eğitim Harcaması
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Okulların kişilere sağladığı özel yararların yanı sıra, topluma sağladığı dışsal yararların da olması, onun herkese zorunlu ve parasız olarak sunulmasını gerektirmektedir. Alanyazındaki araştırmalar, kamu eğitimin finansmanından çekildikçe, ailelerin bu konuda daha belirgin rol almaya başladığını ortaya koymaktadır. Bu durum, eğitimin herkese eşit ve aynı nitelikte sunulmasını engellemektedir. Bu araştırmanın amacı, ailelerin eğitim harcamalarının okulla ilgili ve sosyo-ekonomik değişkenlere göre farklılaşıp-farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Araştırmanın evreni, Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yaşayan ve çocukları okula (kamu ve özel) giden ailelerdir. Örneklem 250 ailedir. Bunlardan 222’si çocuklarını kamu, 28’si de özel okula göndermektedir. Araştırmanın verileri, SPSS 11 ile çözümlenmiştir. Ailelerin eğitim harcamaları, okulun türüne, okulun bulunduğu mahallenin sosyo-ekonomik düzeyine, okulun öğretim biçimine, okula ulaşım türüne göre farklılaşmaktadır. Diğer yandan, öğrencinin kiminle yaşadığına, ana-babanın eğitim düzeyine, ana-babanın mesleğine, ana-babanın aylık gelirine, evin mülkiyetine, ailedeki kişi sayısına ve öğrencilerin okuduğu sınıfa göre farklılaşmamaktadır. Parasal yetersizliği olan ailelere devlet tarafından para, kitap, kırtasiye, ulaşım vb yardımlar yapılmalıdır. Ailelerin, okulların harcamalarına katılması sürecinde öğretmenler ve okul yöneticileri bazı sorunlar yaşamaktadır. Bu nedenle özellikle okul yöneticileri “bütçe yönetimi” konusunda hizmet içi eğitime alınmalıdır. Üniversite ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışması ile okul yöneticilerine yönelik “okul finansmanı, eğitim ekonomisi ve eğitim planlaması” alanında eğitim verilmelidir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2515
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huzeyfe Aksoy.pdf600.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Huzeyfe Aksoy onay.pdf256.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

110
checked on May 6, 2024

Download(s)

460
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.