Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2516
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGözeten, İlhan-
dc.contributor.editorVesile Alkan-
dc.date2018-02-07en_US
dc.date.accessioned2018-03-05T07:58:28Z
dc.date.available2018-03-05T07:58:28Z
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/2516-
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerini incelemektir. Bu amaçla, Denizli Bilim ve Sanat Merkezine devam eden 103’ü kız, 124’ü erkek olmak üzere toplam 227 öğrenci araştırmaya dahil olmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kızılkaya ve Aşkar (2009) tarafından geliştirilen ‘Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerisi Ölçeği’ kullanılmıştır. Ölçek, ‘Sorgulama’, ‘Değerlendirme’ ve ‘Nedenleme’ olmak üzere üç faktörden ve 14 maddeden meydana gelmektedir. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinin yüksek seviyede olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan Kız öğrencilerin “Değerlendirme” ve “Genel” problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinin erkek öğrencilerden daha yüksek seviyede olduğu belirlenmiştir. Araştırmada lise seviyesinde eğitim gören öğrencilerin “Sorgulama”, “Değerlendirme”, “Nedenleme” ve “Genel” problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinin, ortaokul düzeyinde eğitim gören öğrencilerden daha yüksek seviyede olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, öğrencilerin devam ettikleri sınıf düzeyi dikkate alındığında, sekizinci sınıfa devam eden öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinin diğer sınıflara devam eden öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinden düşük çıktığı görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to investigate the Science and Art Center students’ reflective thinking skills’ towards problem solving. For this purpose, 227 students who were 103 female, 124 male students from Denizli Science and Art Center, were participated to this study. The data collection tools used in this study was ‘Reflective Thinking Skill Scale Towards Problem Solving’ developed by Kızılkaya & Aşkar (2009). The scale was consisted of 14 items grouped in three dimensions namely questioning, reasoning and evaluation. The results of this research indicated that the reflective thinking skills towards students’ problem solving were very high. Female students had higher level of reflective thinking skills towards problem solving compared to male students on “Total” and “Evaluation” dimensions. It was found that students from high schools had more positive reflective thinking skills towards problem solving for all dimensions; questioning, reasoning and evaluation than those attending from middle schools. Additionally, considering the class levels, it was found that eighth grade students’ reflective thinking skill towards problem solving level was significantly lower than the other grade levels.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilim ve Sanat Merkezien_US
dc.subjectProblem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerisien_US
dc.subjectSorgulamaen_US
dc.subjectDeğerlendirmeen_US
dc.subjectNedenlemeen_US
dc.subjectScience and Art Centeren_US
dc.subjectReflective Thinking Skill Towards Problem Solvingen_US
dc.subjectQuestioningen_US
dc.subjectEvaluationen_US
dc.subjectReasoningen_US
dc.titleBilim ve sanat merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerien_US
dc.title.alternativeReflective thinking skill grades for problem solving by students at science and art centersen_US
dc.typeReporten_US
dc.authorid202068-
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.ownerPamukkale University-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeReport-
item.languageiso639-1tr-
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İlhan Gözeten.docx820.72 kBMicrosoft Word XMLView/Open
İlhan Gözeten onay.pdf311.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

42
checked on May 6, 2024

Download(s)

52
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.