Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2524
Title: Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin psikolojik güçlendirme algı görüşleri (Denizli İli Pamukkale İlçe örneği)
Authors: Dağlar, Aylin
Keywords: Psikolojik Güçlendirme Algısı
Bilim ve sanat Merkezi
Öğretmen
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerin psikolojik güçlendirmeye ilişkin görüşlerini almaktır. Bu görüşler doğrultusunda öğretmenlerin kurum ve mesleki anlamda kendilerini ne oranda etkin,yetkili, özerk hissettikleri ve meslekleri onlar için ne anlam ifade ettiği araştırılmıştır. Araştırmada “nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli” kullanılmıştır. Bu araştırmada, öğretmenlerin psikolojik güçlendirme görüşleri Denizli ili Pamukkale ilçesinde bulunan Nezihe-Derya Baltalı Bilim Sanat Merkezinde görev yapan yirmi yedi öğretmene yapılandırılmış görüşme formu uygulanarak belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda Bilim ve Sanat öğretmenleri, kendilerini kurum için anlamlı ve yeterli bulurken; büyük çoğunluğu mesleklerini yerine getirirken özerk olmadıklarını, proje ve etkinliklerde etkili olmadıklarını düşünmektedir. Sonuç olarak; Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerin psikolojik güçlendirme algılarının yüksek olduğu söylenebilir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2524
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aylin Dağlar.pdf409.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

54
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.