Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2525
Title: Okullarda uygulanan mobbingin personel üzerindeki etkisi
Authors: Ongun, Yasin
Türkay Nuri Tok
Keywords: Mobbing
Yıldırma
Okul
Farklılık
Tahammül
Issue Date: Dec-2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: İşyerinde mobbing, bireysel, grup ve örgütsel etkililik açısından olumsuz sonuçları olan soyut ve karmaşık bir fenomendir. İşyerinde mobbingi caydıracak ve hedeflenenler üzerindeki etkisini azaltacak daha iyi süreçler oluşturmak için daha büyük teorik ve pratik anlayış gereklidir. İşyerinde uygulanan mobbing davranışı başkalarına karşı gösterilen ve alan yazında zaman zaman psikolojik terör ve psikolojik taciz olarak nitelenen yıldırma, farklılıklara tahammül göstermeme, baskı kurma ve yıldırma tutumdur. Mobbingin yoğunlaştığı kişiler daha çok kadınlar olmakla birlikte erkekler için de oldukça geçerlidir. Mobbingin hedefindeki kişiden edilgen olması, itaat etmesi, kariyer ilerlemesinin durması ve hatta işten ayrılması istenir. Mobbingin sonucunda ise derecesine göre maruz kalan kişide bir baskı, stres bozukluğu, motivasyon eksikliği, aidiyet sorunu, yabancılaşma gibi sorunlar yaşanır. Hemen hemen her işyerinde ve iş kolunda görülen mobbing toplumsal bir sorun olarak kendini göstermektedir. Bu çalışmada mobbing kavramı ve okullarda görülen mobbingin etkileri açıklanmaya çalışılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2525
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yasin Ongun.pdf1.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Yasin Ongun onay.pdf175.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

82
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

560
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.