Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2531
Title: Denetim uygulamaları açısından Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun değerlendirilmesi
Other Titles: The evaluation of the New Turkish Commercial Code in regards to audit practice
Authors: Karamil, Özgür
Advisors: Küçükkaplan, İlhan
Keywords: Yeni Türk Ticaret Kanunu
Bağımsız Denetim
Bağımsız Denetçi
Kamu Gözetimi Kurumu
The New Turkish Commercial Code
Independent Audit
Independent Auditor
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Günümüzde işletmelerin faaliyetlerinin çeşitliliği sonucu oluşan işlemlerin, sayılarının çokluğu ve karmaşıklığı dolayısıyla ortaya çıkan doğru ve güvenilir bilgi ihtiyacı finansal bilgi kullanıcıları için bağımsız denetimi vazgeçilmez bir hale getirmiştir. Söz konusu finansal bilgilerin güvenilirliğinin sağlanmasında kullanılan en önemli araç bağımsız denetimdir. Ancak Dünya’da yaşanan muhasebe hile ve yolsuzlukları biçiminde kendini gösteren denetim skandalları sonucunda finansal bilgi kullanıcılarının bağımsız denetime olan güvenleri azalmıştır. Bağımsız denetime olan güveni yeniden pekiştirebilmek amacıyla birçok ülkede yeni düzenlemeler gerçekleştirilerek, yeni denetim araçları oluşturulmuştur. Bu amaçla Türkiye’de mevcut Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklikler yapılmış, uzun bir çalışma süreci sonucunda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu gelişme çerçevesinde hazırlanan çalışmada, bağımsız denetimin genel bir çerçevesi çizilerek, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun bağımsız denetime ilişkin getirdiği yeniliklere yer verilmiştir. Çalışmanın son bölümünde, Denizli ilindeki bağımsız denetim lisansına sahip olan meslek mensuplarının, bağımsız denetimle ilgili yapılan düzenlemeler hakkındaki görüşleri tespit edilerek değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Because there are too many and complicated transactions, which arise as a result of companies’ various operations today, the need for accurate and trustworthy information has caused independent audit to be indispensible for the users of financial statements. The most important tool to ensure the reliability of the financial statements is independent audit. However, the users of financial statements has lost confidence in independent audit because of audit scandals which show themselves as accounting frauds and malpractices in the world. In many countries, by making new arrangements, new audit tools have been designed in order to regain confidence in independent audit. For this purpose, current Turkish Commercial Code was changed and, after a long process, Turkish Commercial code Law No. 6102 came into force on July 1, 2012. In the study prepared in this context, the framework of independent audit has been defined and innovations in the new Turkish Commercial Code on Independent audit have been mentioned. In the last part of the study, professionals with audit licence in Denizli Province have been asked to give their opinions about new arrangements in independent audit and they are evaluated.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2531
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ÖZGÜR KARAMİL.pdf3.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

34
checked on May 27, 2024

Download(s)

66
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.