Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2537
Title: Sosyal yardımların kayıtdışı çalışmaya etkileri ve alınabilecek önlemler: Denizli Merkezefendi İlçesi örneği
Authors: Nebiçavuşoğlu, Sevtap
Advisors: Durusoy Öztepe, Nagihan
Keywords: Sosyal Yardımlar
Sosyal Güvenlik
Kayıt Dışı Çalışma
Yoksulluk
Social Assistance
Social Security
Unregistered Work
Poverty
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: İşsizlik ve gelir dağılımındaki adaletsizlik sosyal yardımlara olan ihtiyacı artırmaktadır. Sosyal yardımların bağımlılık yarattığı, kişileri tembelliğe sürüklediği ve toplumsal refahı olumsuz etkilediği tartışılmaktadır. Sosyal yardımlara olan gereksinim istihdam bağlantıları ile azaltılmaya çalışılmaktadır. Sosyal Yardım-İstihdam bağlantısının etkinleştirilmesi, kayıt dışı çalışanların sistem içine dahil olması ile ekonomik refahın aratacağı düşünülmektedir. Ülkemizde Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Gelir Getirici, Kırsal Alanda Destek ve Sosyal Yardım İstihdam Bağlantısının Güçlendirilmesi Projeleri ile sosyal yardıma başvuran kişilerin üretken duruma geçerek, sürdürülebilir gelire ulaşmaları amacıyla uygulamaya konulmaktadır. Bu Çalışmada, Merkezefendi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım almakta olan 20 aile ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda, yapılan yardımların, önyargıların tersine kişileri tembelliğe itecek düzeyde, tüm temel ihtiyaçları karşılayabilir seviyede olmadığı, sosyal yardımların süreklilik arz etmemesinin ve miktarının düşük olmasının, bireyleri iş gücü piyasalarında yer almamasını etkilemediği ancak bazı yardım programlarının kriterlerini yerine getirebilmek için kişilerin kayıt dışı çalıştıklarını bulgusuna ulaşılmıştır.
Unemployment and social injustice in the distribution of income increases the need to help. Created by social assistance dependency, drags and social welfare laziness contacts affect negatively. The need for social assistance with employment connections was minimized. Outreach-enabling informal Employment link employees with economic prosperity system is thought to have incorporated into aratacağı. In our country, Generating Revenue, which is implemented by the General Directorate of social assistance, Strengthening support and Outreach in rural areas Employment Connection projects and welfare applicants through productive, sustainable income of for the purposes of application of reach. In this study, Merkezefendi social aid and solidarity From the 20 in-depth interviews with family help. As a result of this meeting, contrary to the prejudices of help made contacts and push to level of laziness, not all can afford the basic needs level, the permanence of social assistance and the amount of low, individuals, labour regardless of whether it's affect on the market but some assistance programs to fulfill the criteria of people working off the books of evidence so far.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2537
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sevtap Nebiçavuşoğlu.pdf1.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

144
checked on May 6, 2024

Download(s)

204
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.