Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/254
Title: DENEYSEL KORNEA NEOVASKÜLARİZASYONU OLUŞTURULAN SIÇAN MODELİNDE TOPİKAL VE SUBKONJONKTİVAL UYGULANAN BEVASİZUMAB VE SESAMOL’UN NEOVASKÜLARİZASYONA ETKİSİ
Authors: Kaya, Hüseyin
Pekel, Gökhan
Advisors: Gökhan Pekel
Keywords: sesamol
bevasizumab
korneal neovaskülarizasyon
VEGF
Abstract: Korneal neovaskülarizasyon görmeyi tehdit eden önemli bir sağlık problemidir. Çalışmamızda deneysel korneal neovaskülarizasyon oluşturulan sıçan modelinde topikal ve subkonjonktival uygulanan bevasizumab ve sesamolün neovaskülarizasyona etkisini incelemeyi amaçladık. Çalışmamızda 56 adet Wistar-Albino cinsi dişi sıçanın sağ gözleri kimyasal uygulamayla koterize edildi. Çalışmayı tamamlayabilen 55 tanesi ile sonuçlar elde edildi. Denekler kontrol, subkonjonktival bevasizumab, subkonjonktival sesamol, subkonjonktival bevasizumab+sesamol, topikal bevasizumab, topikal sesamol, topikal bevasizumab+sesamol, topikal tween 80 olmak üzere 8 gruba ayrıldı. Alkali yanık oluşturulduktan hemen sonra subkonjonktival gruplara 0,05 ml (1,25 mg) bevasizumab ya da sesamol enjeksiyonu yapıldı. Topikal gruplara 10 mg/ml dozunda hazırlanan bevasizumab ya da sesamol damla günde iki kez damlatıldı. Topikal tween 80 grubuna %0,8 konsantrasyonda tween 80 günde iki kez damlatıldı. Kontrol grubu tedavisiz bırakıldı. Deneyin 8. gününde gözler enükle edilmeden önce dijital fotoğraflar çekildi. Histopatolojik örnekler alındı. Çalışmamızda kornealarda oluşan yanık alanları açısından grupların elde ettiği dereceler benzer bulundu. Fotoğraflar üzerinde neovaskülarizasyon alanları incelenip tüm gruplar kontrol grubuyla karşılaştırıldığında farkın istatiksel açıdan anlamlı olduğu görüldü (p<0,001). Subkonjonktival uygulama ile topikal uygulama karşılaştırıldığında, subkonjonktival bevasizumab tedavisinin topikal bevasizumab tedavisinden farklı olmadığı bulundu (p=0,109). Topikal sesamol grubunun topikal bevasizumab grubundan daha üstün olduğu görüldü (p=0,040). Topikal sesamol grubunun subkonjonktival sesamol grubundan üstün olduğu görüldü(p=0,003) Subkonjonktival additif tedavi ile topikal additif tedavi arasında fark olmadığı görüldü(p=0,110). Topikal additif tedavinin topikal bevasizumab tedavisinden üstün olduğu görüldü (p=0,018). Korneal neovaskülarizasyon dereceleri kontrol grubunun dereceleri ile karşılaştırıldığında topikal sesamol, subkonjonktival bevasizumab, subkonjonktival bevasizumab+sesamol ile topikal bevasizumab+sesamol gruplarında fark istatistiksel açıdan anlamlı düzeye ulaşıyordu (p<0.05). Çalışmadan elde ettiğimiz veriler korneal neovaskülarizasyon tedavisinde bevasizumabın yanısıra sesamol ya da sesamol ile bevasizumab kombinasyonun kullanılmasının yeni bir tedavi yöntemi olabileceğini göstermektedir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/254
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vermek için tez 1.docxTez 4.86 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

190
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.