Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2547
Title: Duygusal zekâ ile problem çözme becerisi arasındaki ilişki
Other Titles: Relationship between emotional intelligence and problem solving skills
Authors: Aksel, İbrahim
Temeloğlu, Esma
Keywords: Duygusal Zekâ
Problem Çözme Becerisi
Hemşirelik
Öğrenci
Emotional Intelligence
Problem Solving Skill
Nurse
Students
Issue Date: Jan-2018
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, Hemşirelik öğrencilerinin duygusal zekâları ile problem çözme becerisi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Hemşirelik öğrencilerinin duygusal zekâ ve problem çözme becerisini belirlemek üzere çalışmaya katılmayı kabul eden 200 hemşirelik öğrencisi üzerinde tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Veriler anket formu ve Duygusal Zekâ Değerlendirme Ölçeği, Problem Çözme Becerisi ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Geçerlilik güvenilirlik testi, faktör analizi, ortalama ve aradaki ilişkiyi ölçmek için pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda Problem Çözme Becerisi ile Duygusal Zekâ arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki çıkmıştır. Hemşirelik öğrencilerinin duygusal zekâları arttıkça problem çözme becerileri de paralel olarak artmaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yoğun ve stresli ortamlarda görev yapan sağlık çalışanlarının, duygusal zekâ ve problem çözme becerilerini artırmaya yönelik programlar bir an önce sağlık kurumlarında yapılan hizmet içi eğitimlerde yerlerini almalıdır. Hemşirelik mesleğine başlamadan önce okullarda bu konular ile ilgili eğitimler verilmelidir.
This study examines the relationship between nursing students’ emotional intelligent and problem solving skills. The study was made descriptively on 200 nursing students who agreed to work to determine the emotional intelligence and problem-solving skills of nursing students. Data was collected by The questionnaire form, the emotional intelligence scale and problem solving skill scale. Validity realibility test, factor analysis, mean was used in the analysis of data. Pearson correlation was used to measure the interrelation. As a result of the research, there was a positive correlation between the problem solving ability and emotional intelligence. As the emotional intelligence of nursing students increases, there is a parallel increase in problem solving skills. As a result of the evaluations, programs aiming to increase the emotional intelligence and problem solving skills of health professionals working in intense and stressful environments should take place in the inservice trainings in health institutions as soon as possible. Before the nursing profession begins, trainings about these subjects should be given to the schools.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2547
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ESMA TEMELOĞLU.pdf2.79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

80
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.