Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2548
Title: Tarihsel bir kişilik olarak VII. Kleopatra (M.Ö. 69-30)
Other Titles: Cleopatra VII as a historical character (M.Ö. 69-30)
Authors: Güzel, Eylem
Advisors: Turhan Kaçar
Keywords: Ptolemaios Hanedanı
Kleopatra
Caesar
Marcus Antonius
The Dynasty of Ptolemaios
Cleopatra
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Ptolemaios Hanedanı’nın kurulduğu Mısır, I. Ptolemaios’un egemenliği ile birlikte Makedon-Mısır siyasi geleneklerini kendi içinde sentezleyen yeni bir yönetim anlayışı ile karşı karşıya kalmıştır. Hanedanın tüm hükümdarları, önceki Hellenistik krallıklardan oldukça farklı olan bu yeni siyasi geleneği uygulamış ve böylelikle Mısır’daki dini-siyasi meşruiyetlerini sağlamlaştırmak için çaba sarf etmişlerdir. M.Ö. 51 yılında tahta çıkarak yirmi iki yıl boyunca hanedanı yöneten Kleopatra da dini ve siyasi meşruiyetini sağlamlaştırmak için Mısır’ın siyasi geleneğini layıkıyla uygulamıştır. Kleopatra, bu süreçte, Roma ile iyi ilişkiler geliştirmeye çalışmış, bu doğrultuda Roma’nın müttefiki olmak için bütün seçenekleri değerlendirmiştir. Kleopatra’nın Roma ile kurmaya çalıştığı siyasi ilişki, şahsi ilişkileri de beraberinde getirmiş ve kraliçeye Roma’nın önde gelen iki komutanı ile yakınlaşma olanağı vermiştir. Öte yandan Roma ile dost olmaktan çok ciddi bir siyasi mücadele içinde olan Kleopatra, Romalıların politik propagandalarına maruz kalmıştır. Kleopatra’nın bu süreçte ülkesini ve Romalılık erdemlerini bir kenara bırakarak “Doğulu bir kral” gibi hareket eden Marcus Antonius ile şahsi, askeri ve politik güç birliği yapması, siyasi hedeflerine ulaşmada ona bir fayda sağlamamış ve böylece her ikisi de Actium yenilgisinden sonra hayatlarına son vermişlerdir. Kleopatra’nın ölümü, İskender ile başlayan Hellenistik Dönem’in sona ermesine ve Roma’nın önemli siyasi güç olacağı yeni bir döneme zemin hazırlamıştır.
Egypt in which Ptolemaios dynasty was established come across with a new administration style that synthesized Makedon and Egypt political tradition in its side with sovereignty of Ptolemaios I. All of emperors of dynasty applied this new kind of political tradition which was definitely different than former Hellenistic dynasties, and thus tried to strenghten their religious and political legitimacy in Egypt. Also Cleopatra who came to throne B.C. 51 and administered to dynasty twenty-two years throughly apllied Egyptian political tradition in order to strenghten her political and religious legitimacy. However, Cleopatra tried to form friendly relationship with Rome in this process, in this way implement all of obtions in order to become ally of Rome. Political relationship with Rome tried to form by Cleopatra bringed with personal relationships and gave an opportunity for queeen to come close with two well known commander of Rome. On the other hand, Cleopatra who was in serious political struggle with Rome rather than friend of Rome exposed Rome’s political propagandas. That personal, martial and political coalition of Cleopatra with Marcus Antonius, who leaving his Rome’s virtue and country and acting as an “Eastern king” especially in these process, was not give some benefites to achieve her policial goal, and thus two of them put an end to thier lives after defeat of Actium. Death of Cleoaptra put an end to Hellenistic Age beginning with Alexander and lead to new age in which Rome would become important political power.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2548
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eylem GÜZEL.pdf6.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

728
checked on May 6, 2024

Download(s)

376
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.