Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2553
Title: Girişimcilik
Authors: Armağan, Cemil
Keywords: Girişim
Girişimcilik
Ekonomik Büyüme
Devlet Desteği
Attempt
Entrepreneurship
Economic Growth
Support of Government
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Girişimci, olmayan fırsatı doğuran olan fırsatı kovalayan, bulduğu fırsatı da tüketicinin ihtiyacına ve isteğine sunmak üzere üretim faktörlerini birleştirip firması üzerinden risk alan kişidir. Girişimcilik ise; ihtiyacın doğması yani aslında insanlığın doğmasıyla ortaya çıkmış varlığının sürdürülebilirliğini ve gelirinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere faaliyet gösterme eylemidir. Girişimcilik, ihtiyaçların doğmasıyla ortaya çıkan ekonomi biliminin zamanla değişmesi ve gelişmesine doğrudan ayak uydurmuş ekonominin bütünleyici parçalarından biridir. Ülkemiz genç ve dinamik nüfusunun yanında gelişmekte olan bir ülke modeline sahip olması nedeniyle girişim ve girişimcilik olgusu, ülkenin ekonomik profili açısından stratejik bir önem arz etmektedir. Çünkü ülkenin gelişmişlik düzeyi atıl kapasiteyi etkin hale getirerek, iş gücünü verimli kullanarak ve aynı zamanda artan ihtiyaçların karşılanması halinde yukarı çıkacaktır. Ülkenin beşeri, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak büyümesi tüm dinamiklerinin birlikte ihtiyaçların karşılanması için aktif rol alması gerekmektedir. Devlet “girişimcinin girişiminin” önündeki engelleri kaldırmanın yanında yeni imkan sahaları ortaya çıkararak kendi üzerine düşeni de yapmak durumundadır. Bu çalışmanın amacı; ülkemizde girişimcilik kültürünün oluşması ve girişimcinin desteklenmesi için İŞKUR ve KOSGEB gibi kurumlar da piyasada etkin olarak düzenleyici politikalarıyla faaliyet göstermekte olup, asıl desteğe ihtiyacı olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere projeksiyon çizmekte ve destek sağlamaktadır.
An entrepreneur is the person who gives birth to the opportunity not existing, follows the existing opportunity, and takes risk through his/her firm when he/she finds an opportunity by means of combining the production factors to offer to the need and demand of the consumer. Entrepreneurship, on the other hand, is the action of being in an activity to sustain its existence and to ensure the sustainability of its income. Entrepreneurship is one of the complimentary parts of the economy which directly kept pace with change and development of the science of economy which emerged with the existence of needs. Since our country has a young and dynamic population and is a developing country, the fact of enterprise and entrepreneurship has a strategic importance for the economic profile of the country. Because, the level of development of a country will increase in the case unutilized capacity is activated, labor force is efficiently used, and also increasing needs are satisfied. Growing of the country with regards to human, social, cultural, and economic aspects depends on the active role of all dynamics together to meet the needs. The government is required to eliminate the obstacles before the “enterprise of the entrepreneur” and also release new opportunities. The aim of this study, to create an entrepreneurship culture and support the entrepreneurs in our country, bodies such as Turkish Labor Agency and KOSGEB work with their regulatory policies and ensure projections for small and medium sized enterprises as well as supporting them.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2553
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CEMİL ARMAĞAN.pdf1.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

78
checked on May 6, 2024

Download(s)

206
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.