Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2554
Title: Reklam ve sponsorluk harcamalarının Türkiye’deki gelişimi, reklam stratejileri, vergi sistemindeki yeri ve önemi
Other Titles: Development expenditure in Turkey of advertising and sponsorship, advertising strategies, the place and importance of tax system
Authors: Kocatürk, Berna
Keywords: Reklam ve Sponsorluk Harcamaları
Reklam Stratejileri
İlân ve Reklam Vergisi
Advertising and Sponsorship Expenditures
Advertising Strategies
Advertisement Taxes
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Günümüz Türkiye’sinde reklam ve sponsorluk oldukça önem arz etmektedir. Özellikle son yıllarda reklam için yapılan harcamalar gelirimizin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Böyle rekabetin oldukça fazla olduğu bir ortamda reklam artık en küçük işletmeden en büyük işletmeye kadar her firmanın kaçınılmaz harcamaları haline gelmiştir. Her firma kendi bütçesine göre büyük yada küçük harcamalar yaparak reklam yapmaktadır. Sponsorluk ise daha çok büyük işletmelerin kendilerini tanıtmak amacıyla yapmış oldukları bir çeşit reklam türüdür. Reklam ve sponsorluk adı altında yapılan bu harcamaların vergiden de düşülüyor olması birçok işletme için geri dönüşüm olanağı sağlamaktadır. Yapılan bu çalışma ile reklam ve sponsorluk harcamalarının bireyler ve toplum üzerine nasıl ekonomik dönüşüm sağladığı gösterilmeye çalışılacaktır.
Today’s Turkey, advertisement and sponsorship become more of an issue. Especially in recent years, advertisement expenses generates big part our incomes.Competition is pretty much in this environment so advertisement expense has become a inevitable expense from smallest company until biggest company. Each company advertize big or small expense according to their budget. Sponsorhip is kind of advertisement which is used in large scale company for promotion. Expense of advertisement and sponsorship is deducted from tax so this enable to recycling . This study try to show how provide economic cylcle of advertasiment and sponsorship expense on personal and public.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2554
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Berna KOCATÜRK.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Berna Kocatürk onay.JPG1.46 MBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

96
checked on May 6, 2024

Download(s)

570
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.