Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/256
Title: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ HONAZ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SEMT POLİKİNLİĞİNE BAŞVURAN 20-70 YAŞ ARASI KADINLARIN MEME KANSERİ VE TARAMA YÖNTEMLERİ HAKKINDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Authors: Edirne, Tamer, Ayşegül Akbaş Kaya
Abstract: Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen ve en sık mortaliteye neden olan kanser türüdür. Günümüzde meme kanserini kesin olarak önleyen bir yöntem mevcut değildir. Fakat düzenli yapılan taramalar yardımıyla meme kanserine erken tanı konulduğu takdirde beklenen yaşam süresi uzatılabilmekte ve tamamen iyileşme sağlanabilmektedir. Bu çalışmanın amacı; kadınların, meme kanserinin erken tanı ve tedavisinin faydaları ve bu konuda önerilen tarama yöntemleri olan kendi kendine meme muayenesi, klinik meme muayenesi ve mamografi hakkındaki bilgi düzeyi ve tutumlarını değerlendirmektir. Pamukkale Üniversitesi (PAU) Honaz Organize Sanayi Bölgesi Semt Polikliniğinde yapılan bu kesitsel çalışmada, Temmuz 2014 tarihinde ardışık olarak başvuran 20-70 yaş aralığındaki toplam 350 kadın çalışmaya davet edilmiş olup 308 kadın görüşmeyi kabul etmiştir. Veriler yüz yüze anket görüşmesi ile toplanmıştır. Çalışmamıza katılan kadınların büyük bir kısmının, meme kanserinde erken tanı ve tedaviden haberdar oldukları ancak erken tanı yöntemleri ve meme kanseri alarm bulguları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları görüldü. Ayrıca erken tanı yöntemlerini uygulayanların da yeterli sayıda olmadığı saptandı. Araştırmamıza katılan kadınların %57,1’i (n=180) kendi kendine meme muayenesi (KKMM) yaparken kitle ya da herhangi bir değişiklik fark ettiklerinde ilk genel cerrahi uzmanına, %31,5’i (n=110) ise aile hekimine başvuracaklarını belirtmişlerdir. Çalışmamızda meme muayenesi yaptıran kadınların (%26,3’ü (n=81)) %69,6’sının (n=64) muayeneyi genel cerrahi uzmanına, %6,5’inin (n=6) aile hekimine yaptırdıkları saptandı. Aile hekimleri, kadınların meme kanseri konusunda ne kadar bilgiye sahip olduklarını değerlendirmeli ve bu konuda eğitimler düzenleyerek konunun önemini vurgulamalıdırlar. Tarama yöntemlerini anlatmanın yanı sıra sağlıklıyken de yapılmasının esas olduğunu, meme kanseri alarm bulgularını, risk faktörlerini anlatıp kadınları bilinçlendirmeli ve bu konuda kadınların güvenini kazanarak ikinci basamağa başvuru oranını azaltmalıdırlar.
URI: https://hdl.handle.net/11499/256
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06.03. 2015.docx212.71 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

70
checked on May 27, 2024

Download(s)

52
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.