Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2565
Title: İzmir’de yaşayan yerli ve yabancı uyruklu tüketicilerin küresel kimliklerinin marka tercihleri üzerine etkisi üzerine bir araştırma
Other Titles: A study of the influence of local and foreign consumers residing in İzmir their global identity on attitudes toward brand choices
Authors: Eğit, Selen
Advisors: Haşıloğlu, Selçuk Burak
Keywords: Etnosentrizm
Küresel Tüketim Eğilimi
Yerel Tüketim Eğilimi
Menşe Ülke Etkisi
Yabanı Uyruklu Tüketiciler
Ethnocentrism
Global Consumer Orientation
Local Consumer Orientation
Country of Origin Effect
Foreign Consumers
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Çalışmanın ilk bölümünde, satın alma karar süreci, küresel eğilim, etnosentrizm, küresel kimlik ile küresel markalara karşı tutum konuları ele alınmış olup, yazından örneklerle derin bir biçimde takdim edilmiştir. İkinci bölümde ise İzmir ilinde gerçekleştirilen bir anket uygulaması detayları ve sonuçları paylaşılmıştır. Sonuç olarak Türk ve Yabancı uyruklu tüketicilerin küresel tüketim eğilimlerinin, etnosentrizm eğilimlerinin satın alma kararlarını farklı şekilde etkilediği ortaya konmuştur.
Purchasing decision making process, global orientation, ethnocentricism and global identity are thoroughly discussed in the first chapter of the study. In chapter two, a survey that is filled in by local and foreign consumers, is enclosed. The details and results of this survey are presented in this chapter. Finally, it is discovered that global consumer orientation and ethnocentrism orientation affect Turkish and foreing consumers’ purchasing decisions in a different way.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2565
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Selen EĞİT.pdf340.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Selen EĞİT onay.pdf
  Restricted Access
321.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open    Request a copy
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

52
checked on May 6, 2024

Download(s)

52
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.