Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2567
Title: Meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma: PAÜ Bekilli Meslek Yüksekokulu örneği
Other Titles: Investıgatıon of entrepreneurshıps tendencies of Bekilli Vocatıonal School students
Authors: Birinkulu, Gülgün
Advisors: Bağcı, Zübeyir
Keywords: Girişimcilik
Meslek Yüksekokulu
Girişimcilik Eğilim
Entrepreneurship
Vocational School
Entrepreneurship Tendency
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Meslek yüksekokulu öğrencilerinin sahip oldukları girişimcilik potansiyeli ve okullarında aldıkları eğitimin öğrencilerin girişimcilik eğilimlerine etkisi bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Meslek Yüksekokulları uygulamaya dönük ve doğrudan iş eğitimin verildiği merkezlerdir. Öğrencilerin almış oldukları eğitim, alanlarına bakış açılarını farklılaştırmakta ve onları yenilikçi projeleri uygulamaya yönelik olarak teşvik etmektedir. Bu çalışma Bekilli Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi üzerinedir. Bekilli Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri bir anketle ölçülmüştür. Sonuç olarak Bekilli Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yüksek düzeyde girişimcilik eğilimine sahip oldukları ortaya çıkmıştır.
Vocational student’s entrepreneurship potencial and their education’s effect on their entrepreneurship tendencies are basis of this investigation. Vocational schools are centers for practical and direct job training. The education that students get, makes students change the points of view of areas and encourages them to apply innovative projects. This study is about determining the entrepreneurship tendencies of Bekili Vocational School’s students. The entrepreneurship trendencies of the vacotional students have been measured by a questionaire. As a result, it has been found that Bekilli Vocational School’s student have a high entrepreneurship tendency.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2567
Appears in Collections:Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Makale Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gülgün Birinkulu.pdf1.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

44
checked on May 27, 2024

Download(s)

258
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.