Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2574
Title: Özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynlerin yaşadıkları umutsuzluk düzeyleri
Authors: Toka, Emel
Meral Uras Başer
Keywords: Özel Gereksinimli Çocuk
Issue Date: 2018
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı, özel gereksinimli çocuğa sahip olan ebeveynlerin umutsuzluk düzeylerinin belirlemek ve var olan umutsuzluk düzeylerinin ebeveynin çocuğa yakınlık durumu, çocuğun cinsiyeti, ebeveynlerin eğitim durumu, çocuğun engellilik düzeyi ve engellilik türüne göre anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemektir. Bu amaçla Denizli İli Merkezefendi İlçesi’nde bulunan 4 farklı okula devam eden çocukların 120 ebeveyni araştırmada örneklem olarak yer almıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Beck, Lester ve Trexler (1974) tarafından geliştirilen “Beck Umutsuzluk Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre ebeveynlerin “Genel Umutsuzluk” değerinin “Hafif mutsuzluk” düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, ebeveynlerin gelecek ile ilgili kaygılanmaya başladıklarını göstermektedir.Araştırmada yer alan özel gereksinimli çocuğa sahip olan ebeveynlerin Anne ya da Baba olarak çocuğa yakınlık derecesine, engelli çocuklarının cinsiyetlerine, ebeveynlerin eğitim durumlarına ve çocukların engellilik türlerine göre Beck Uyumsuzluk Ölçeğinin “Gelecekle ilgili duygular”, “Motivasyon kaybı” ve “Gelecekle ilgili beklentiler” alt boyutları ile “Genel Umutsuzluk” düzeylerine ait değerler arasında istatistiksel olarak 0.05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir farkın olmadığı belirlenmiştir. Öte yandan özel gereksinimli çocuğa sahip olan ebeveynlerin çocuklarının engellilik düzeylerine göre “Genel Umutsuzluk”düzeyleri arasında istatistiksel olarak 0.05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir.“Hafif Düzey ” engelli çocuğa sahip olan ebeveynlerin, “Orta Ağır Düzey ” ve “Çok Ağır Düzey ” engelli çocuğa sahip olan ebeveynlere göre “Genel Umutsuzluk Düzeylerinin” daha düşük olduğu görülmüştür. Sonuç olarak “Hafif Düzey ” engelli çocuğa sahip olan ebeveynlerin geleceğe daha fazla olumlu ve umutla baktıkları tespit edilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2574
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emel Toka.docx392.12 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.