Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2581
Title: Median sinir ve ulnar sinir tarafından uyarılan proksimal ve distal yerleşimli kaslarda sinir iletim parametrelerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of nerve conduction parameters of proximal and distal muscles innervated by the bundles of median nerve and ulnar nerve
Authors: Ongun, Nedim
Advisors: Attila Oğuzhanoğlu
Keywords: Median sinir
Ulnar sinir
Sinir iletim çalışması
Proksimal innervasyon
Distal innervasyon
Median nerve
Ulnar nerve
Nerve conduction study
Proximal innervation
Distal innervation
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Farklı kasları innerve eden sinir lifleri aynı periferik sinir içerisinde birbirlerinden farklı seyrederler. Dolayısıyla daha büyük kütleli ve proksimal yerleşimli kaslara giden sinir liflerinin daha büyük ve hızlı lifler olduğu öngörülebilir. Bu çalışmanın amacı median sinir tarafından uyarılan proximal yerleşimli görece daha büyük kütleli bir önkol kasının ve küçük kütleli ve distal yerleşimli tenar kasların sinir iletim hızları, BKAP amplitüdleri ve sürelerini değerlendirmek ve bu verileri ulnar sinirden aynı yöntem ve çalışma tasarımı ile elde edilenlerle karşılaştırmaktır. Çalışmamıza, rutin elektrofizyolojik protokoller ile herhangi bir nöropati saptanmayan, bilinen bir sistemik hastalığı olmayan, 18-70 yaş arası, 30 sağlıklı gönüllü erkek ve 30 sağlıklı gönüllü kadın katılımcı dahil edildi. Dirsek üstü ve aksiller bölgelerden ayrı ayrı uyarı verilerek, ulnar sinir ile innerve olan proksimal yerleşimli fleksor karpi ulnaris kası ve distal yerleşimli abduktor digiti minimi kasından; median sinir tarafından uyarılan proksimal yerleşimli pronator teres kası ve fleksor karpi radialis kası ile distal yerleşimli abductor pollisis brevis kasından kayıt alındı. Ulnar sinir tarafından innerve edilen kaslarda ve median sinir tarafından innerve edilen kaslarda yapılan çalışmalarda elde edilen bulgularda benzer şekilde, proksimal yerleşimli kaslarda daha düşük BKAP amplitüd değeri, daha uzun BKAP yanıt süresi ve daha yüksek iletim hızı değerleri saptadık. Çalışmamızda, kadın ve erkek cinsiyetler arasında, proksimal ve distal yerleşimli kaslar arasında, sinir iletim hızları ve BKAP amplitüd değerlerinde anlamlı farklılık saptanmamıştır. Aynı sinir içerisinde hızlı ve yavaş ileten lifler birlikte seyretmektedirler ve farklı çaplardaki sinir liflerinin iletim parametreleri öngörülebilir. Elde edilen veriler, aynı sinir içerisinde farklı çaplarda bulunan sinir lifleri nedeni ile, sinir uyarımı sırasında desenkronize iletime bağlı oluşan temporal dispersiyon ve faz iptaline bağlıdır. Anahtar Kelimeler : median sinir, ulnar sinir, sinir iletim çalışması, proksimal innervasyon, distal innervasyon
The nerve fibers innervating different muscles in the same peripheral nerve traject seperately. Hence, it can be predicted that the nerve fibers innervating bigger and proximal muscles are thicker and faster than the smaller and distal ones. The aim of this study is to investigate and compare the conduction parameters of nerve bundles in the median nerve that innervate proximal muscles that are massy with distal muscles that are smaller. Additionally, we aimed to compare these parameters with those for ulnar nerve. Thirty male and thirty female healthy volunteers between the ages of 18-70 years, who did not have any neuropathy with routine electrophysiological protocols were enrolled to the study. Conduction parameters for ulnar nevre were recorded from proximally located flexor carpi ulnaris muscle and distally located abductor digiti minimi muscle and proximally located pronator teres and flexor carpi radialis muscles. Each nerve was stimulated at the above-elbow and axillary regions seperately. Conduction velocities and CMAP response durations were longer in proximally located muscles that are innervated either by ulnar or median nerves. However, CMAP amplitudes were smaller in proximal muscles. There was no significant difference between males and females in terms of conduction velocities and CMAP amplitudes recorded from proximal and distal muscles. There are fast and slow conducting fibers that traject together in the same peripheric nerve. It is also predictable that the conduction parameters can differ between thick and thin nerve fibers. Our results reveal that there is a temporal dispersion and phase cancellation due to desynchronized conduction during nerve stimulation. This is attributed to the wide range of fibre diameters innervating the proximal muscles.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2581
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nedim Ongun.pdf1.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

880
checked on May 6, 2024

Download(s)

418
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.