Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2584
Title: Psoriasis vulgaris’de tırnak tutulum paterninin,eşlik eden nikomikoz sıklığının ve etkenlerinin araştırılması
Authors: Kaçar, Nida
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Psoriasis deride keskin sınırlı, sedefi beyaz skuamlı eritematöz plaklarla karakterize kronik, tekrarlayıcı bir deri hastalığıdır. Tırnak ve eklem tutulumu da gelişebilir. Psoriasisli hastalarda tırnak değişiklikleri %15-73 arasında bildirilmiştir. Mayalar, dermatofitler ve dermatofit dışı küflerin sebep olduğu tırnağın mantar enfeksiyonu olan onikomikoz psoriasisde görülen tırnak bulgularına benzer özellikler taşır. Bu nedenle psoriatik tırnağın en önemli ayırıcı tanısını oluşturur. Psoriasisde tırnak tutulumu dermatofit ve dermatofit dışı küflere bağlı mantar enfeksiyonu içi yatkınlık oluşturabilir. Bu çalışmada 172 psoriasis ve 164 kontrol olgusunda tırnak tutulum sıklığı ve paterni, eşlik eden onikomikoz sıklığı ve onikomikoz saptanan olgularda etken mikroorganizmalar araştırıldı. Psoriasis grubunda tırnak tutulumu istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha sık saptandı. En sık kaydedilen bulgular “pitting” ve subungual hiperkeratozdu. Psoriasis grubunda onikomikoz istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha sık saptandı. Psoriasisli olgularda en sık dermatofitler, kontrol olgularda dermatofit dışı küfler izole edildi. Mayalar psoriasisli grupta daha sık saptandı. Kontrol grubunda maya üremesi olmadı.
Psoriasis is a chronic relapsing disease of the skin characterized by erythematous plaques which are sharply demarcated with clear-cut borders and silvery scales. Nails and joints can also be affected during disease course. The frequency of nail changes in psoriasis has been reported as %15-73. Onychomycosis, the fungal infection of the nails caused by yeasts, dermatophytes and nondermatophytic molds, have clinical similarities with nail changes of psoriasis, so that it constitutes the most important differantial diagnosis of the psoriatic nail. Nail changes in psoriasis may predispose to the infections with dermatophytes and some other nondermatophytic molds. In this article, frequency and the pattern of nail changes, presence of onychomycosis and the patogen microorganisms of the determined onychomycoses were evaluated in 172 patients with psoriasis and in 164 control cases. In psoriasis group the frequency of nail involvement was significantly more frequent than control group. The mostly observed nail changes were “pitting” and subungual hyperkeratosis. In psoriasis group the prevalence of onychomycosis was significantly more frequent then the control group. In psoriatic cases dermatophytes and in control cases nondermatophytic molds were the most frequently isolated microorganisms. Yeasts were detected in psoriasis group whereas there were non in controls.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2584
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NİDA KAÇAR.doc34.75 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

64
checked on May 27, 2024

Download(s)

6
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.