Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2591
Title: Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası denge değişikliklerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of balance changings after arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction
Authors: Gökalp, Oğuzhan
Advisors: Semih Akkaya
Keywords: Ön Çapraz Bağ
Düşme Riski
Postural Stabilite
Şikayet Süresi
Anterior Cruciate Ligament
Fall Risk
Postural Stability
Complaint Duration
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Proprioseptif reseptörlerin, ön çapraz bağ (ÖÇB) içindeki varlığı bilinmektedir. ÖÇB koptuğunda, dizde bulunan bu ekanoreseptörlerden merkezi sinir sistemine gelen duyusal uyarılar yok olur. Böylece alt ekstremitenin uygun stabilizasyon yeteneğinde kayıp oluşur. Dizde oluşan instabiliteye ikincil olarak propriosepsiyonda da ve dolayısıyla postural stabilitede de önemli bir kayıp meydana gelmektedir. Postural stabilitenin kaybı düşme riskinde artışı beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada ÖÇB yaralanması sonrası denge aktivitelerinin nasıl etkilendiğini ve cerrahi tamir sonrası nasıl değişiklikler gözlendiğini belirlemek amaçlanmıştır. Kemik-Patellar tendon-Kemik (K-Pt-K) otogrefti ile rekonstrüksiyon uygulanan 30 hasta preoperatif ve postoperatif takiplerde düşme riski, atrofi, endurans, yürüme hızı ve 6 dakika yürüme testi ile kontrol edilmiştir. Hastaların preoperatif düşme riskleri yüksek olup postoperatif 1. ayda tamamına yakını yüksek düşme riski taşır. Şikayet süresindeki artış düşme riskini arttırırken aynı zamanda düşme riskindeki düzelmeyi de azaltır. Yüksek enerjili travma öyküsü düşme riskindeki düzelme üzerine etki etmez. Lysholm skoru düşme riski ile ilişkisizken atrofi artışıyla düşme riski de artar. ostoperatif 3. ayda düşme riski preoperatif bazal değerlerin altına iner. Bu sonuçlar ışığında, düşme riskinin ÖÇB rüptürünün cerrahi tekonstrüksiyonu sonrası iyileştiği, ancak şikayet süresi uzadıkça bu iyileşmenin azaldığı sonucuna vardık.
Proprioceptive receptors are known to be present at anterior cruciate ligament (ACL). When ACL is torn, the sensorial signals that are transmitted from these mechanoreceptors fade away. Secondary to instability of knee, proprioception and accordingly postural stability goes under serious deprivations. Loss of postural stability triggers increases at fall risk (fall index). In this study, we aimed to investigate how the balance activities are effected after ACL injury and which changes are seen after surgical procedures. 30 patients that have gone reconstruction with bone-patellar tendon-bone (B-Pt-B) autograft are investigated in terms of fall risk, atrophy, endurance, walking speed, and 6 minutes walking test preoperative and postoperatively. Whilst patients have high and medium preoperative fall risk, nearly all patients have high fall risk at postoperative first month. Since the increase in complaint duration increases fall risk, it also decreases the improvement at falling hazard. History of high energy traumas has no effect on improvement of fall risk. Whilst there is no relation between Lysholm knee score and fall risk, increases in fall risk is correlated with atrophy. At postoperative 3rd month, fall risk values goes below basal levels. In light of theese outcomes, we concluded that, fall risk improves after surgical reconstruction of ACL rupture, but as complaint duration elongates, this improvement decreases.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2591
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oğuzhan Gökalp.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

354
checked on May 6, 2024

Download(s)

244
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.