Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2600
Title: Tensor fasya lata tendon grefti ile onarılan metakarpofalangeal eklem ve distalindeki ekstansör tendon defekti olgularının retrospektif analizi
Authors: Aydın, Orhan
Advisors: Ramazan Hakan Özcan
Keywords: El
Hand
Retrospektif çalışmalar
Retrospective studies
Tendon transferi
Tendon transfer
Tendon yaralanmaları
Tendon injuries
Tendonlar
Tendons
Transplantlar
Transplants
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Ekstansör tendonlar el sırtında ince bir cilt örtüsü altında travmaya açık alanda oldukları için yaralanmalarına çok sık rastlanır. Kompleks anatomisinden dolayı metakarpofalangeal eklem ve distalindeki ekstansör tendon onarımları sonrasında tendon uzunluğu ve gerilimindeki minimal uyumsuzluklar ciddi fonksiyonel defisite yol açabilir. Çalışmamızda 2008-2013 yılları arasında metakarpofalangeal eklem ve distalinde tensor fasya lata tendon grefti ile ekstansör tendon rekonstrüksiyonu yapılmış 14 vaka retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, yaralanma şekilleri ve bölgeleri incelenerek parmak eklem açı ölçümleri yapıldı ve sf-36(Short Form-36), DASH(Kol, Omuz ve El Yaralanması Anketi) anketi dolduruldu. Hastaların açı sonuçları Glogovac ve Strickland yöntemine göre değerlendirildi. Fonksiyonel değerlendirme derecelerinde %91,66 hastada çok iyi ve iyi; %8,33 hastada orta sonuçlar elde edildi. Literatürdeki diğer ekstansör tendon rekonstrüksiyonu yöntemleriyle karşılaştırıldığında benzer sonuçlara varıldı. Tensor fasya lata metakarpofalangeal eklem ve distalindeki ekstansör tendon yapısına anatomik olarak benzerlik gösterdiği için tercih edildi. Skarı dışında bir dezavantajı olmadığı düşünüldü. Sonuç olarak Tensor fasya lata tendon grefti anatomik olarak zon 1 ve zon 5 arasındaki ekstansör tendon yapısına çok benzediği için ve donör saha morbiditesi minimal olduğu için bu bölgenin rekonstrüksiyonunda öneriyoruz.
Extensor tendon injuries are very often because of the unprotected placement of extensor tendons under the thin skin of the hand dorsum. Minimal changes in the length and tension of the extensor tendon on the metacarphophalangeal joint and distaly can cause functional deformities. We analysed 14 patients who has been undervent reconstruction of extensor tendon on the metacarphophalangeal joint and distaly with tensor fascia lata tendon graft between 2008 and 2013 years. The demographical data, injury type , injury zones were recorded and the joint angles are measured. Sf-36 and Dash surveys are prepared. The angle measurements are caltulated acording to glogovac and strickland method. In the functionel evaulation %91,66 rated very good and good , %8,33 rated medium. After comparing with the extensor tendon reconstruction methods, our result were similar. We chose tensor fascia lata beacuse of the similarity between the anatomical structure of the extensor tendons on the metacarphophalangeal joint and fingers. There was no disadvantages except the scar. As a result we suggest to use tensor fascia lata tendon graft on the metacarphophalangeal joint and fingers because of the anatomical similarty and having minimal morbidities on the donor site.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2600
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orhan Aydın.pdf2.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

130
checked on May 27, 2024

Download(s)

176
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.