Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2606
Title: Günübirlik artroskopik girişimlerde hiperbarik bupivakain ve düşük doz hiperbarik levobupivakain solüsyonlarına fentanil eklenerek yapılan spinal hemiblok anestezilerinin karşılaştırılması.
Other Titles: Comparison of unilateral spinal anesthesia with hyperbaric bupivacaine and low dose hyperbaric levobupivacaine added fentanyl for outpatient artroscopic surgery.
Authors: Rıza Hakan Erbay
Ermumcu, Özgür
Keywords: Anestezi ve Reanimasyon
Anesthesiology and Reanimation
Issue Date: 2009
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: ASA I-III risk grubundan toplam 60 hasta rasgele iki gruba ayrıldı. Hastalara EKG, non invaziv arter kan basıncı, KAH, SpO2, SS monitorizasyonu uygulandı. Hastalara 5 mL/kg serum fizyolojik solüsyonu ile ön yüklemenin ardından L3-L4 interspinöz aralığından 25G Quinke tipi iğne ile intratekal alana girildi. Grup I'de bupivakainin hiperbarik formundan, içeriğinde 6 mg bupivakain ve 10 µg fentanil bulunan 2 ml volüm elde edilerek 6 mg hiperbarik bupivakain ve 10 µg fentanil 30 saniyede spinal aralığa uygulandı. Grup II'de, levobupivakain solüsyonundan (% 0,75) 0,8 ml alınıp 0,4 mL %30 dekstroz eklenerek hiperbarik levobupivakain solüsyonu elde edildi. Solüsyona 10 µg fentanil ilave edilip 2 ml volümde 6 mg hiperbarik levobupivakain ve 10 µg fentanyl 30 saniyede spinal aralığa uygulandı. Kan basınçları, KAH, SpO2, maksimum duyusal seviyeye ulaşma zamanı, T10 dermatomu düzeyine erişim zamanı, duyusal blok gerileme süresi, iki segment gerileme zamanı, motor blok gerileme süreleri, yan etkiler ve komplikasyonlar izlenerek kaydedildi. Gruplar arasında, yaş, cinsiyet, ağırlık, boy, ASA skoru gibi kişisel özellikler benzer bulundu. Ameliyat süreleri her iki gurupta da benzerdi. T10 düzeyine erişim süresi Grup 1' de Grup 2' ye göre anlamlı olarak daha kısa saptandı. Duyusal blok bitiş süresi ve motor blok gerileme süresi Grup 2'de Grup 1'e göre daha kısa idi. Grup 2'de iki segment gerileme zamanı Grup 1'e göre daha uzun bulundu. Onuncu dakika motor blok görülme yüzdeleri her iki grupta eşit saptandı. Medikal tedaviyi gerektirecek düzeyde tansiyon ve nabız değerlerinde değişiklik saptanmadı. Sonuç olarak, uygulanan anestezi yöntemiyle stabil bir hemodinami sağlandığı, intratekal 6 mg hiperbarik bupivakain ve levobupivakainin 10 µg fentanil ile kombinasyonlarının majör bir yan etki olmaksızın yeterli anestezi kalitesi sağlayabileceği sonucuna varıldı.
Total 60 patients in ASA I-III physical status were randomly allocated into two groups. ECG, noninvasive arterial blood pressure, heart rate, SpO2 monitoring and breath rate were recorded in all patients. After the infusion of saline solution (5ml/kg), 25 gauge Quincke needle were placed intrathecally through L3-L4 interspinous space. In group 1, 6 mg hyperbaric bupivacaine and 10 µg fentanyl were injected intrathecally in 30 seconds with 2 ml volume which was containing 6 mg hyperbaric bupivacaine and 10 µg fentanyl. In group 2, 6 mg hyperbaric levobupivacaine and 10 µg fentanyl were injected intrathecally in 30 seconds with 2 ml volume which was prepared by adding 0,4 ml %30 dextrose into 0,8 ml of %0,75 levobupivacaine. Heart rate, blood pressure, SpO2, duration of maximum sensorial level achieving, duration of T10 dermatome level achieving, duration of 2 segment regression, duration of sensorial and motor block resolution and complications were recorded. Age, sex, weight, length, ASA scores, and duration of operations were similar between the groups. T10 dermatome level block achieving time was found significant shorter in Group 1 than Group 2. Duration of sensorial block and motor block resolution times were observed shorter in Group 2 than Group 1. Duration of 2 segment regression time was found longer in Group 2 than Group 1. The degree of motor block was similar in the two groups in the 10th minute. Changes in blood pressure and heart rate values were not determined that requiring medical therapy in the groups. We conluded that spinal anesthesia with the combination of 6 mg intrathecal hyperbaric bupivacaine and levobupivacaine adding 10 µg fentanyl provide stable hemodynamics and adequate patient comfort without major side effects.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2606
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özgür Ermumcu.pdf723.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.