Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2614
Title: Seboreik keratoz tanılı hastalarda düşük ve yüksek riskli human papilloma virus varlığının araştırılması
Other Titles: Investigation of low and high risk human papilloma virus in patients with seborrheic keratosis diagnosis
Authors: Gelirer, Özlem
Advisors: Şeniz Ergin
Keywords: Seboreik keratoz
HPV
Seborrheic keratosis
Abstract: Seboreik keratoz, epidermal keratinositlerin proliferasyonu sonucu oluşan, benign bir deri tümörüdür. Etiyolojisi bilinmemekle birlikte, HPV'lerin etken olduğu verrukalara klinik ve histopatolojik benzerliği, SK etyopatogenezinde HPV'ün rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışmanın amacı, dermatoloji polikliniğine başvuran genital ve genital dışı yerleşimli SK'lu hastalarda düşük ve yüksek riskli HPV varlığının araştırılmasıdır. Bu araştırma ile, SK lezyonlarının yerleşim yerinin, HPV varlığı açısından etiyolojiye etkisi incelenmesi planlanmıştır. Çalışmamıza, 31'i genital dışı yerleşim, 23'ü genital yerleşim gösteren, histopatolojik olarak SK tanısı alan toplam 54 hasta ile, histopatolojik olarak verruka anogenitalis tanısı alan 31 hasta alınmıştır. Düşük ve yüksek riskli HPV varlığı in situ hibridizasyon yöntemiyle araştırılmıştır. Genital yerleşimli SK'lu hastaların 4'ünde (%17.4) düşük riskli HPV tipleri, verruka anogenitalisli hastaların 8'inde (%25.8) düşük riskli, 2'sinde (%6.4) yüksek riskli HPV tipleri saptanmıştır. Genital dışı yerleşimli SK'lu hastalarda düşük ya da yüksek riskli HPV'e rastlanmamıştır. Genital yerleşimli SK ile verruka anogenitalis, düşük riskli HPV varlığı açısından karşılaştırıldığında, aralarındaki farkın istatistiksel anlamlılık taşımadığı (p>0.05), genital yerleşimli ile genital dışı yerleşimli SK, düşük riskli HPV varlığı açısından karşılaştırıldığında ise aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0.05). Çalışmamız ile, genital yerleşimli SK gelişimde etiyolojik ajan olarak düşük riskli HPV`ün rolü olabileceğini gösterdik. Yine de, bu konunun aydınlatılabilmesi için düşük riskli HPV'lerin, genital yerleşimli SK'daki rollerinin araştırıldığı, daha geniş serilerden oluşan klinikopatolojik çalışmalara gereksinim vardır. Sonuç olarak, SK'un etiyolojisinde çeşitli HPV'ler rol oynuyor olabilir ve genital bölgede verruka benzeri lezyonlar görüldüğünde, verruka anogenitalis yanında SK tanısı da akla gelmelidir. Anahtar sözcükler: Seboreik keratoz, HPV
Seborrheic keratosis (SK) is a benign skin tumor developed by the proliferation of epidermal keratocytes. Although the etiology of SK is unknown, the clinical and histopathological similarity with verrucas formed by HPV, suggests that HPV may have a role in SK ethiopathogenesis. The purpose of this research is to investigate the presence of low and high risk HPV in genital and nongenital SK patients who applied to the dermatology out patient clinic. With this study, it is planned to research the influence of SK lesion localization on presence of HPV. In our study, a total of 54 patients, 31 genitally located and 23 nongenitally located diagnosed histopathologically as SK and 31 patients diagnosed histopathologically as verruca anogenitalis were included. The presence of low or high risk HPV was studied with in situ hybridization method. Low risk HPV was detected in 4 (17.4%) patients with genitally located SK and in 8 (25.8%) patients with verruca anogenitalis. High risk HPV was detected in 2 (6.4%) patients with verruca anogenitalis. In nongenitally located SK patients, no low or high risk HPV type was detected. The presence of low risk HPV was not statistically significant between genitally located SK and verruca anogenitalis (p>0.05). There was a statistically significant difference between genital and nongenital SK groups when the presence of low risk HPV data was compered (p<0.05). In our research we showed that in genital SK development low risk HPV may have a role as an ethiologic agent. In order to enlighten this issue; comprehensive clinicopathologic series in which the role of low risk HPV is studied in genital SK are needed. In conclusion, various HPV types may have a role in SK etiology and when verruca-like lesions are seen in genital area; SK should also be considered with verruca anogenitalis. Key words: Seborrheic keratosis, HPV
URI: https://hdl.handle.net/11499/2614
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özlem Gelirer.pdf1.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

136
checked on May 27, 2024

Download(s)

1,230
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.