Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2617
Title: Entübasyona hemodinamik yanıtı önlemede remifentanil, fentanil, esmolol, lidokain ve amiodaronun etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparasion of remifentanil, fentanil, esmolol, lidokain and amiodaron in prevention of hemodynamic response in laryngotracheal intubation
Authors: Öner, Özlem
Advisors: Ercan Gürses
Keywords: Anestezi ve Reanimasyon
Anesthesiology and Reanimation
Abstract: VII- ÖZET Çalışmamızda genel cerrahi kliniğin de elektif girişim planlanan, 18- 60 yaş fentanil 1 μg/ kg olarak, arası, 90 hasta rastgele 6 gruba ayrılarak plasebo ve remifentanil 0.5 μg / kg , esmolol 0.5 μg / kg, amiodaron 0.5 mg / kg ise lidokain % 2 lik solüsyonundan 1 mg / kg olarak uygulanarak laringotrakeal entübasyona bağlı sempatoadrenerjik yanıt sonucu oluşan hemodinamik yanıtı önlemesin de ki; etkinliğine bakılmıştır. Vakaların bazal, indüksiyondan 1 dakika sonra, üçüncü dakika, entübasyondan sonra bir, üç, beş, onuncu dakikalardaki noninvazif tansiyon arteriyel, kalp hızı, oksijen saturasyonu ve maskeyle ventilasyondan itibaren ve entübasyondan sonra inspirasyon ve ekspirasyon havasında oksijen , desflurane ve endtidal karbondioksit değerleri kaydedildi. Gruplar arası karşılaştırmalarda: endotrakeal entübasyon sonrası meydana gelen hipertansiyonu önleme de, fentanil, remifentanil, esmolol daha etkin bulunmuştur. Kalp hızın da ki; artışı önlemek için de fentanil,remifentanil, esmolol, amiodaron ve lidokain etkili bulunmuştur.
VIII- SUMMARY In our study , we grouped 90 patients aged between 18-60 in to six groups randomly , planned to be elective surgery in our General Surgery Clinic. In this six groups we applied fentanyl 1µg/kg , remifentanyl 0.5 µg/kg , esmolol 0.5 µg/kg , amiodarone 0.5 mg/kg, lidocaine with %2 solution 1 mg/kg and placebo than compared efficiency in the prevention of the hemodynamic response to sympathoadrenergic activation after laryngotracheal intubation. We measured and recorded the non-invasive arterial tension ,heart rate ,oxygen saturation at 1st and 3rd minute after basal induction, at 1st ,3rd , 5th ,10th minute after intubation, from ventilation and after intubation we measured oxygen, lidocaine, desflurane and endtidal carbon dioxide level in inspiration and expiration air with mask. Comparision between the groups , prevention of the hypertension after laryngotracheal intubation fentanyl, remifentanyl , esmolol found to be more effective. Prevention of heart rate increase fentanyl, remifentanyl, esmolol, amiodarone and lidocaine found to be more effective.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2617
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özlem Öner.doc998.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

68
checked on May 27, 2024

Download(s)

38
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.