Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2622
Title: Diyabetik nefropatinin renal difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of diabetic nephropathy with renal diffusion weighted magnetic resonance imaging
Authors: Çakmak, Pınar
Advisors: Ahmet Baki Yağcı
Keywords: Diyabetik nefropati
Renal Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntüleme
Diabetic nephropathy
Renal Diffusion Weighted Magnetic Resonance Imaging
Abstract: Bu çalışmada, renal difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DAG) ile, diabetes mellitusa (DM) bağlı renal hasarı değerlendirmeyi ve klinik diyabetik nefropati evresi ile ?apparent diffusion coefficients" (ADC) değerleri arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçladık. Klinik olarak DM tanısı ile izlenen ve henüz diyalize girmeyen ve renal radyopatolojisi olmayan 78 olgu (43 erkek ve 35 kadın; ortalama yaş, 56) ve kontrol grubu için, klinik ve laboratuar olarak DM'li ve renal hastalığı olmayan, sağlıklı 22 olgu (11 erkek ve 11 kadın; ortalama yaş, 51) çalışmaya dahil edildi. Tüm olgularda 1.5 T MR cihazı ile nefes tutmadan, b=600 s/mm² değeri kullanılarak, aksiyel planda DAG tetkiki yapıldı. İş istasyonunda elde olunan ADC haritası üzerinden, her böbreğin korteksinden üst, orta ve alt pollerden olmak üzere üçer ölçüm yapıldı ve her böbreğin ADC değerlerinin ortalaması kaydedildikten sonra, her olgu için de iki böbreğin ADC değerlerinin ortalaması alındı. Olgular klinik ve laboratuar değerlerine göre beş evreye ayrıldı. Renal DAG incelemede, bilateral böbrek ortalama ADC değerleri kontrol grubu için 2.33±0.09 x10?³ mm²/s, evre I (normoalbuminüri, hiperfiltrasyon evresi) için 2.29±0.10 x10?³ mm²/s, evre II (mikroalbuminüri evresi) için 2.25±0.16 x10?³ mm²/s, evre III (aşikar proteinüri evresi) için 1.98±0.16 x10?³ mm²/s, evre IV (progresif nefropati evresi) için 2.01±0.17 x10?³ mm²/s ve evre V (SDBY evresi) için 1.81±0.12 x10?³ mm²/s olarak bulundu. Diyabetik nefropatinin evresi ile bilateral böbreklerin ortalama ADC değerleri arasında negatif korelasyon bulundu (r=-0.715, p<0.001). Ancak kontrol grubu ile evre I ve evre II arasındaki fark anlamlı değildi. Buna karşın evre II den evreIII'e ve evre IV den evre V'e geçerken bilateral böbrek ortalama ADC değerlerinde anlamlı düşme bulundu. Özetle erken evre diyabetik nefropatili hastalar ile normal böbreğin ortalama ADC değerleri arasında farklılık yok iken ileri evre diyabetik hastalar ile kontrol grubu ve erken evre diyabetik hastalar arasında ortalama ADC değerlerinde anlamlı farklılık saptandı. Ayrıca olguların glomerüler filtrasyon hızı değerleri azaldıkça bilateral böbrek ADC değerlerinde de azalma tespit edildi. Sonuç olarak; diyabetik nefropatinin ilerleyen evreleri ile birlikte, renal kortikal ADC değerleri kontrol grubuna göre azalma göstermektedir. Kantitatif renal DAG incelemesi, diyabetik olgulardaki renal hasarı belirlemede ve evrelemede yardımcı bir yöntem olabilir.
The aim of the present study was to evaluate the diabetes mellitus (DM) related renal injury by using the renal diffusion-weighted imaging (DWI) and to determine the association between clinical stage of diabetic nephropathy and the value of apparent diffusion coefficients (ADC). The study cohort included 78 patients with DM, no dialysis and without renal radiopathology (43 male and 35 female; mean age: 56) and 22 healthy people (11 male and 11 female; mean age: 51) as control group. DWI was performed without breath holding in an axial view by using b=600 s/mm2 value and 1.5 T MRI scanner. The ADC map of patients obtained from workstation was used and ADC values of upper, middle and lower renal cortex were taken and then the average ADC value was calculated for each kidney. Also, the bilateral renal mean ADC value was yielded per patient by averaging left and right kidney ADC values. The patients were divided into 5 groups according to the laboratory and clinical findings. In DWI study, bilateral renal mean ADC value was found 2.33±0.09 x10?³ mm²/s for control group, 2.29±0.10 x10?³ mm²/s for Stage I (normoalbuminüri, hyperfiltration stage), 2.25±0.16 x10?³ mm²/s for Stage II (microalbuminüri stage), 1.98±0.16 x10?³ mm²/s for Stage III (overt proteinuria stage), 2.01±0.17 x10?³ mm²/s for Stage IV (progressive nephropathy stage) and 1.81±0.12 x10?³ mm²/s for Stage V (end-stage renal failure). A negative correlation was shown between the stage of diabetic nephropathy and the bilateral renal mean ADC value (r=-0.715, p<0.001). A significant decrease in bilateral renal mean ADC values was detected in Stage III compared to Stage II and in Stage V compared to Stage IV. However, there was no statistically significant difference between the control group and Stage I or Stage II. Briefly, no significant difference was shown in ADC mean values between normal kidney and early stage diabetic nephropathy; however, there was a significant difference in ADC mean values between the late stages of diabetic nephropathy and normal kidney or early stage diabetic nephropathy. Additionally, a simultaneous decreasing was detected in glomerular filtration rate and bilateral renal mean ADC value. In conclusion, renal cortical ADC values diminished in the late stages of diabetic nephropathy compared to control group. Quantitative renal DWI study could be helpful in diabetic patients to determine the renal injury and in staging.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2622
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pınar Çakmak. pdf1.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

58
checked on May 27, 2024

Download(s)

24
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.