Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2635
Title: Talasemi major hastalarında apolipoprotein E polimorfizminin sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu üzerine olan etkisi
Other Titles: The effect of apolipoprotein E polymorphism on left ventricular diastolic function in thalassemia major patients
Authors: Sert, Selahattin
Advisors: Simin Rota
Keywords: Biyokimya
Biochemistry
Abstract: Talasemi major hastalarının çoğunda, kronik ve aşırı demir birikimi nedeni ile hemen hemen tüm organlarda işlev bozuklukları gelişmektedir . Talasemi major hastalarında en sık ölüm nedeni kardiyak komplikasyonlardır. Şelasyon tedavilerinden hastaların çoğu yarar görse de, tedaviye rağmen bazı hastalarda organ yetmezliği gelişmekte ve hastalar ölmektedirler. ApoE izoformlarının beta talasemili major hastalarında sol kalp yetmezliği gelişimi için bir risk faktörü olabileceği görüşü öne sürülmektedir. Türk toplumunda, talasemi major hastalarını, apoE polimorfizmi açısından değerlendiren bir çalışma tespit edilmemiştir. Çalışmamızda, Denizli ilindeki 40 talasemi major hastası ve 40 kontrol bireyinde PCR ve RFLP yöntemleri kullanarak apoE polimorfizm genotiplerini saptadık ve kardiyak fonksiyon bozukluğu ile apoE polimorfizmi arasındaki muhtemel ilişkiyi araştırdık. Çalışmamızda; sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu olan talasemi major ve sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu olmayan kontrol gruplarında ε4 allel sıklığı sırasıyla %16.7 ve %6.3 olarak saptandı. ε2 alleline, sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu olan talasemi major hasta grubunda rastlamadık. Sonuç olarak; talasemi major hastalarında sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu gelişimininde apoE polimorfizminin tek başına etkili olmadığı görüşündeyiz. Çalışmamızda kardiyak disfonksiyonu olan hastalarda ε2 allelinin bulunmaması, buna karşılık sağlıklı bireylerde bu allele rastlamış 1 ε2 olmamız, daha önceki çalışmalarda belirtilen allelinin kalp hastalıklarından koruyucu özelliğinin talasemi major hastalarında görülebilen sol kalp yetmezliği gelişiminde de etkili olabileceğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. ε4 alleline, sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu olan talasemi major hastalarında daha sık rastlanmaktadır. ε4 alleli taşıyan sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu olan talasemi major hastaları sol kalp yetmezliği gelişimi açısından daha yüksek risk altındadırlar. Bu yüzden, ε4 alleli taşıyan talasemi major hastalarının kardiyak fonksiyonları açısından daha sıkı takip edilmeleri gerektiğini düşünmekteyiz
SUMMARY In a majority of thalassemia major patients, organ dysfunctions are seen as a result of chronic and excess iron accumulation. Cardiac complications are the major cause of death in patients with thalassemia major. Though most of the patients benefit from the iron chelation therapy, some patients may die because of organ failure. It was proposed that apo E isoforms might be a risk factor in the development of left ventricular dysfunction in patients with beta- thalassemia major patients. To our knowlodge this is the first study evaluating apoE polymorphism in thalassemia major patients in Turkish population. In the present study we detected the apo E polymorphism by PCR- RFLP in 40 thalassemia major patients and 40 control subjects in Denizli. We investigated the possible relationship among apoE polymorphism and cardiac dysfunction in thalassemia major patients. The ε4 allel frequencies in thalassemia major patients with left ventricular diastolic dysfunction and control group without left ventricular diastolic dysfunction were 16.7% and 6.3% respectively. ε2 allel was not detected in any of the thalassemia major patients with left ventricular diastolic dysfunction. As a result; solely apo E polymorphism is not responsible for the development of left ventricular dysfunction in thalassemia major patients. It can be proposed that the detection of ε2 allel in healthy population and lacking in patients with cardiac dysfunction might be an indicator of the 1 importance of ε2 allel in the prevention of left heart failure in thalassemia major patients. ε4 allel is frequent in thalassemia major patients with diastolic dysfunction; thalassemia patients with diastolic dysfunction having ε4 allel are in a higher risk of left heart failure. ε4 allel carrier thalassemia major patients with left ventricular dysfunction should be considered carefully for the cardiac functions
URI: https://hdl.handle.net/11499/2635
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Selahattin Sert.pdf848.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

42
checked on May 27, 2024

Download(s)

208
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.