Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2655
Title: Alerjik rinitli hastalarda mevsimsel bronşial hiperreaktivite değişimi
Other Titles: Seasonal variation in bronchial hyperreactivity in allergic patients
Authors: Kadıköylü, Soner
Advisors: Bülent Topuz
Keywords: Allerji ve İmmünoloji
Allergy and Immunology
Abstract: 6. ÖZET Alerjik rinitli hastalarda mevsimsel bronşial hiperreaktivite değişimi Dr. Soner KadıköylüHava yollarındaki inflamasyon ve BHR varlığı, alerjik rinit ve astımın ortak ve en belirleyici bulgularıdır. BHR oluşumunda hava yolu inflamasyonunun önemi tartışmasızdır. Bu iki hastalık günümüzde artık tek bir hava yolu patolojisi olarak algılanmaktadır. Alerjik rinit varlığı ilerde astım gelişimi için major risk faktörlerinden biridir. Alerjik rinitli hastalarda özellikle inflamatuar hücrelerin sistemik dolaşıma geçerek alt solunum yollarına ulaşarak burada bronşial inflamasyon ve bronşial hiperreaktivite oluşturduğu ve ardından bir süre sonra astım gelişebileceği bilinmektedir. Bronşial hiperreaktivite, alerjen maruziyeti ile artarken, alerjenden sakınma ile geriler. Bu çalışmada; rinit ön tanısıyla polikliniğe başvuran hastalara cilt prik testi yapıldı. Polen alerjisi tesbit edilen astım semptomu ve tanısı olmayan hastalar çalışmaya alındı. Hastalara polen mevsiminde (hastalarda rinit semptomları mevcutken) ve polen olmayan mevsimde (hastalar rinit açısından asemptomatikken) ardışık olarak bronş provokasyon testi yapılarak mevsimsel BHR değişim oranı saptanmaya çalışıldı.Astım kliniği olmayan alerjik rinitli 39 hasta çalışmaya alındı . Bu hastaların hepsinde polen alerjisi mevcudiyeti deri prik testi ile tesbit edildi. Sadece polen alerjisi olan hasta sayısı 30' du. Bizim çalışmamızda polen mevsimi dışında ve polen mevsiminde 30 mevsimsel rinitli hastayı değerlendirmeye aldığımızda, bronş aşırı cevaplılığın polen mevsiminde %33.3' den % 53.3' e yükseldiği bulundu.Sonuç olarak; astım kliniği olmayan alerjik rinitli hastalarda polen maruziyetine bağlı olarak oluşan inflamasyonun alt solunum yollarına geçerek bronşial aktiviteyi arttırdığı ve BHR oranının polen mevsimi dışındakine göre daha yüksek bulunduğu söylenebilir.
7. SUMMARY Seasonal variation in bronchial hyperreactivity in allergic patients Dr. Soner KadikoyluInflammation in airways and presence of bronchial hyperreactivity (BHR) are the most characteristic findings of allergic rhinitis and asthma. Airway inflammation is very important in formation of BHR. Nowadays these diseases are accepted as same airway patology. In allergic rhinitis patients; inflammation cells pass through the systemic circulation and reach to the lower respiratory tractus and create bronchial inflammation, bronchial hyperreactivity and asthma. BHR increases with allergen exposure and dicreases with avoidance of the allergen In this study we performed skin prick test to the rhinitis prediagnosed patients. Polen allergic patients who don?t have asthma symptoms were included to the study. In polen season (when the patients have rhinitis symptoms) and non-pollen season (when the patients were asymptomatic) consecutive broncial provocation test had been performed in order to determine BHR alteration ratio. 39 patients who did not have asthma clinic were included to the study. By using skin prick test we showed that all patients had polen allergy. 30 patients had only polen allergy. When we evaluate the 30 seasonel rhinitis patients in polen season or non-pollen season we determined that bronchial hyperresponsiveness increased to 53.3% from 33.3%.As a result; in allergic rhinitis patients, who don?t have asthma clinic, inflammation that borns of after polen exposure pass through lower respiratuary tractus and increase broncial hyper activity and we can say that BHR ratio is higher when we compare with non-pollen season.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2655
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soner Kadıköylü .pdf381.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

132
checked on May 27, 2024

Download(s)

998
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.