Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2656
Title: Diyet ve ilişkili metabolik parametrelerin akne üzerine etkilerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the effects of diet and associated metabolic parametres on acne
Authors: Arslan, Şafak
Advisors: Şeniz Ergin
Keywords: Akne vulgaris
Diyet
Acne vulgaris
Diet
Beslenme
Nutrition
Beslenme alışkanlıkları
Nutritional habits
Metabolizma
Metabolism
Abstract: Akne vulgaris (AV), pilosebase birimin kronik inflamatuar hastalığıdır. Patogenezde sebum üretiminin artması, anormal foliküler keratinizasyon, Propionibacterium acnes ile kolonizasyon ve inflamasyon rol oynamaktadır. AV ile diyet arasındaki ilişki ise uzun yıllardır kesin olarak ortaya koyulamamıştır. Bu çalışmanın amacı; AV tanılı hastalarda, diyetin, akne oluşumu ve şiddeti üzerine etkilerini araştırmak ve metabolik hastalıklara yatkınlığa işaret eden faktörler ile ilişkisini belirlemektir. Çalışmamıza, 30 hafif-orta, 29 şiddetli AV'li hasta ve 30 sağlıklı kontrol olmak üzere toplam 89 kişi alınmıştır. Akne ve kontrol grupları, DHEAS, testosteron, IGF-1, IGFBP-3, SHBG, insülin, açlık glukozu, total kolesterol, LDL, HDL, trigliserid düzeyleri, vücut kitle indeksi, yağ oranı, insülin direnci ve glisemik yük yönünden karşılaştırılmıştır. Şiddetli AV'li grupta glisemik yük daha yüksek bulunmakla birlikte gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmadı(P>0.05). IGF-1, IGFBP-3, HOMA-IR, total kolesterol, LDL, trigliserid, SHBG, DHEAS, testosteron düzeyleri gruplar arasında anlamlı farklılık göstermedi (P>0.05). HDL düzeyi, şiddetli AV'li hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı farklılık gösteriyordu (P<0.05). Çalışmamız sonucunda, yüksek glisemik yüklü diyetle beslenme ve akne arasında ilişki saptanmadı. Ancak şiddetli akne ile HDL değeri arasında negatif korelasyon olduğu gözlendi. Bu yüzden şiddetli aknesi olanların ileride gelişebilecek kardiyovasküler hastalıklar açısından risk altında olabileceği düşünülebilir. Sonuç olarak; AV etiyolojisinde diyet dışında stres, genetik, hormonlar ve birtakım çevresel faktörler etkili olmaktadır. Literatürdeki bilgiler ve verilerimiz ışığında, diyetin akne üzerine etkisine ilişkin araştırmaların daha uzun yıllar gündemde kalacağı söylenebilir. Anahtar sözcükler: Akne vulgaris, diyet
Acne vulgaris (AV) is a chronic inflammatory disease of pilosebace units. Excess sebum production, follicular hyperproliferation, propionibacterium acnes colonization and inflammation take place in the pathogenesis of acne. The relationship between AV and diet has not been completely revealed for many years. The purpose of this research is to investigate the effects of diet on acne formation and severity of AV and to determine the relationship with the factors indicating susceptibility to metabolic diseases. In our study, a total of 89 patients, 30 mild-moderate, 29 severe AV patients and 30 healthy controls were included. Acne and control groups were compaired in terms of DHEAS, testosterone, IGF-1, IGFBP-3, SHBG, insulin, fasting glucose, total cholesterol, LDL, HDL, triglyceride levels, body mass index, adiposity, insulin resistance index and gliycemic load. In severe AV group, glycemic load was higher than the other groups. However, the difference was not statistically significant between the groups (P>0.05). DHEAS, testosterone, IGF-1, IGFBP-3, SHBG, insulin, HOMA-IR, total cholesterol, LDL, triglyceride levels were not statistically different between AV and control groups (P>0.05). The levels of HDL were significantly higher in severe AV group compared with the control group (P<0.05). As a result, we did not dedect a relationship between high glycemic load diet and acne. However, negative correlatin was observed among severe AV and HDL levels. Therefore, it may be suggested that the patients with severe acne can be at risk for the development of cardiovascular disease in later years. In conclusion; apart from diet, stres, hormones, genetic and various environmental factors are effective in the etiology of acne. In the light of literature and our data, we may consider that the researches on the impact of diet on acne will take place on the agenda for many years. Key words: Acne vulgaris, diet
URI: https://hdl.handle.net/11499/2656
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Şafak Arslan.pdf3.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

138
checked on May 27, 2024

Download(s)

114
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.