Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2668
Title: Cheyne-Stokes solunumlu kalp yetersizlikli hastalarda adaptif servo-ventilasyon tedavisinin akut olarak değerlendirilmesi
Other Titles: Acute effects of adaptive servo-ventilation therapy in the patients with heart failure and cheyne-stokes respiration
Authors: Gür, Şükrü
Advisors: Dursun Dursunoğlu
Keywords: Kardiyoloji
Cardiology
Abstract: Cheyne-Stokes solunumu (CSS), konjestif kalp yetersizliği (KKY) hastalarında sık görülür ve mortaliteyi artırır. Bu çalışmada, CSS'lu kalp yetersizliği hastalarında Adaptif Servo-Ventilation (ASV) tedavisinin, CSS ve nörohormonal parametreler üzerine akut etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Fonksiyonel kapasitesi NYHA II-III olan KKY'li 1 kadın, 19 erkek çalışmaya alındı. Hastalara bir gecelik polisomnografik (PSG) tetkik yapıldı. CSS saptanan 10 hastaya, medikal tedavinin yanısıra, başka bir gecede ASV uygulanarak eş zamanlı PSG kayıtları alındı. Arteryel kan gazları, plazma epinefrin, norepinefrin ve serum NT-proBNP düzeyleri, ilk yatışlarında ve ASV tedavisi sonrası olmak üzere iki kez çalışıldı. CSS'lu 10 hastanın ortalama yaşı 62,2±11,1 idi. Etiyoloji, 9 hastada iskemik, 1 hastada ise idiyopatik dilate kardiyomiyopati idi. ASV tedavisi ile 10 hastanın CSS'nun düzeldiği polisomnografik olarak saptandı. ASV tedavisi öncesi ve sonrası PaCO2, PH, HCO3 değerlerinde anlamlı bir farklılık saptanmazken; tedavi öncesi PaO2 75,3 mmHg ve SatO2 %94,7 iken tedavi sonrası sırasıyla 84,7 mmHg ve %96,5'e anlamlı olarak yükseldi (p=0,007 ve p=0,008). ASV tedavisi öncesi NT-proBNP 3029,6 pg/ml, norepinefrin 625,4 pg/ml ve epinefrin 65,4 pg/ml ölçümleri ile normalden yüksek saptandılar; ancak tedavi sonrası NT-proBNP 1694,0 pg/ml, norepinefrin 333,9 pg/ml ve epinefrin 45,0 pg/ml değerleri ile anlamlı olarak düşme gösterdiler. (sırasıyla p=0,005, p=0,005 ve p=0,02). CSS'lu KKY'li hastalarda, medikal tedavinin yanısıra uygulanan bir gecelik ASV tedavisi, CSS'yi giderir, arteryel parsiyel oksijen basıncını ve satürasyonunu düzeltir ve katekolaminler ile NT-proBNP düzeylerinde anlamlı düşme sağlar. Kalp yetersizlikli hastalarda ASV tedavisinin uzun dönemde morbidite ve mortalite üzerine etkisinin değerlendirilmesi için prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
Cheyne-Stokes respiration (CSR) is frequently seen in the patients with congestive heart failure (CHF) and it increases mortality. In the present study, it is aimed to evaluate acute effects of adaptive servo ventilation (ASV) on CSR and neurohormones in the heart failure patients with CSR 19 males and 1 female patients with CHF in the functional capacity of NYHA II-III. were taken into study. One night polysomnography (PSG) was performed to all patients. In addition to medical treatment, 10 patients having CSR were applied ASV in another night together with PSG., arterial blood gases, plasma epinephrine and norepinephrine, serum NT-proBNP were studied in the first night and after ASV treatment Mean age of 10 patients with CSR was 62,2±11,1 years. Their etiologies were ischemic in 9 patients and idiopathic dilated cardiomyopathy in 1 patient. While there were no significant difference in the levels of PaCO2, HCO3, PH, before and after treatment.; PaO2 (75,3 mmHg) and SatO2 (94,7%) significantly increased after the therapy (84,7 mmHg, 96,5% and p=0,007 and p=0,008 respectively). While NT-proBNP (3029,6 pg/ml), norepinephrine (625,4 pg/ml) and epinephrine (65,4 pg/ml) were higher than normal before ASV treatment, all of them showed significant reductions after treatment (1694,0 pg/ml, 333,9 pg/ml and 45,0 pg/ml; p=0,005, p=0,005 and p=0,02 respectively One night ASV treatment improves CSR, partial pressure of oxygen in arterial blood, and oxygen saturation and provides significant reductions in plasma catecholamines and NT-proBNP levels in the patients with CHF and CSR. Prospective studies are needed to evaluate long-term effects of ASV treatment on morbidity and mortality in the patients with heart failure.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2668
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Şükrü Gür.pdf415.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

44
checked on May 27, 2024

Download(s)

400
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.