Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2669
Title: Nekrotizan enterokolit modeli oluşturulan ratlarda profilaktik olarak kullanılan Resveratrol and Melatonin'in gastrointestinal sisteme, oksidatif strese etkileri
Other Titles: Protective effects of Resveratrol and Melatonin on gastrointestinal system and oxidative stress and effects on rats with hypoxia /reoxygenation - induced intestinal injury
Authors: İlknur Kılıç
Özsarı, Tamer
Keywords: Enterokolit
Enterocolitis
Gastrointestinal sistem
Gastrointestinal system
Melatonin
Melatonin
Oksidatif stres
Oxidative stress
Resveratrol
Resveratrol ; Sıçanlar
Rats
Issue Date: 2010
Abstract: Bu çalışmada sıçan yavrularında hipoksi?reoksijenizasyon (H/R) modeli uygulanarak oluşturulan intestinal hasarda, H/R'den önce profilaktik uygulanan resveratrol ve melatonin koruyucu etkileri araştırıldı. Bir günlük 28 adet Wistar albino türü sıçanlar randomize olarak Kontrol, NEK, Resveratrol+NEK, Melatonin+NEK olmak üzere dört gruba ayrıldı. Kontrol ve NEK grubuna % 0.9'luk serum fizyolojik, Resveratrol+NEK grubuna resveratrol 30 mg/kg/gün, Melatonin+NEK grubuna melatonin 10 mg/kg/gün, günde bir kez üç gün süreyle verildi. Dördüncü günde, kontrol grubu dışındaki tüm sıçanlar hava geçirmez kapalı bir ortamda, önce beş dk süreyle % 100 CO2, hemen ardından beş dk % 100 oksijen solutularak, H/R yöntemiyle NEK modeli oluşturuldu. H/R'den en az dört saat sonra tüm sıçanlar dekapite edildi. Histopatolojik ve biyokimyasal incelemeler için barsak doku örnekleri alındı. Barsak doku örneklerinden biyokimyasal olarak malondialdehid (MDA) ve redükte glutatyon (GSH) düzeyleri ölçüldü. Çalışma sonunda, histopatolojik olarak en ağır hasarlanmanın NEK grubunda olduğu, Resveratrol ve melatoninin NEK'e karşı histopatolojik olarak belirgin koruyucu olduğu saptandı. Barsak dokusunda MDA düzeylerinin NEK grubunda belirgin arttığı, buna karşın GSH aktivitesinin belirgin azaldığı görüldü. Resveratrol ve melatoninin MDA düzeylerini belirgin azalttığı, GSH aktivitesini belirgin arttırdığı görüldü. Sonuç olarak H/R'nun ratlarda NEK gelişiminde önemli bir risk faktörü olduğu, Resveratrol ve Melatoninin NEK'e karşı belirgin koruyucu etkilere sahip oldukları bulundu.
In this study, the protective effects of resveratrol and melatonin were investigated in rats with hypoxia/reoxygenation (H/R) induced intestinal injury. One day old, 28 wistar-albino rat pups were randomly divided into four groups as Control, H/R (NEC), Resveratrol+NEC, Melatonin+NEC. Saline solution % 0.9 for control and NEC group, resveratrol (30mg/kg/day) for Resveratrol+NEC group, melatonin (10mg/kg/day) for Melatonin+NEC group were admitted for three days once daily intraperitonealy. On day four, all rats except for control group were placed into a chamber of 100% CO2 for five min, then they were reoxygenized with 100% O2 for the next five min. All rats were sacrified at least four hour after the H/R. Intestine tissue samples (ITSs) were extracted for histopathological connective tissue score (CTS) and biochemical examination. The levels of malonyldialdehyde (MDA), and glutathione (GSH) were measured on ITSs. At the end of the study, the NEC group had the worst CTS. Resveratrol and melatonin had histopathologically significant protective effect on intestinal injury (p<0.01). The levels of MDA ITSs were significantly increased, whereas GSH and activities of them were significantly decreased in the NEC group. Resveratrol and Melatonin significantly decreased the levels of MDA and increased the activity of GSH (p<0.01). In conclusion, H/R is an important risk factors for NEC. Resveratrol and Melatonin have protective effect on intestinal injury in NEC
URI: https://hdl.handle.net/11499/2669
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tamer Özsarı.pdf2.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

8
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.