Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2670
Title: Çok düşük doğum ağırlıklı preterm bebeklerde eşlik eden komorbid durumların böbrek fonksiyonlarına etkisinin üriner nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalinle değerlendirilmesi
Other Titles: In very low birth weight preterm infants assessment of accompanying co morbidities effects on renal functions with urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin
Authors: Atılgan, Taner
Advisors: Hacer Ergin
Keywords: VLBW bebek
Üriner nötrofil jelatinaz iliskili lipokalin
Akut böbrek yetmezligi
Sepsis
BPD
ROP
Abstract: Çok düşük doğum ağırlıklı (VLBW) bebekler, akut böbrek hasarı (AKI), sepsis, nekrotizan enterokolit (NEK), bronkopulmoner displazi (BPD) ve prematüre retinopatisi (ROP) gibi morbiditelerin gelişimi için yüksek risk taşırlar. Bu hastalıkların erken tanısında hastalığa özgü belirteçlere ihtiyaç vardır. Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL), ilk olarak nötrofillerden izole edilen bir glikoprotein olup, akut böbrek hasarının erken tanısında kullanılması önerilen bir belirteçtir. Bu çalışmada VLBW bebeklerde klinik tabloya eşlik eden komorbit durumlarla üriner NGAL (üNGAL) düzeyleri arasındaki ilişki araştırıldı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen, doğum ağırlığı <1500 gr olan 73 preterm bebek çalışmaya alındı. Kromozom anomalisi, sendromik hastalık şüphesi, doğumsal böbrek ve kalp hastalığı olan, ilk hafta içinde exitus olan olgular çalışma dışı bırakıldı. Hastaların demografİk ve klinik özellikleri kaydedildi. Tüm bebeklerden doğumdan sonra ilk 48 saat içinde, 7., 14., 21., 28. (±1) günlerde böbrek fonksiyon testleri için kan, üNGAL ölçümü için idrar örnekleri toplandı. Hemodinamik olarak anlamlı patent duktus arteriozus saptanan prematürelere oral ibuprofen10/5/5 mg/kg/dozda 24 saat aralıklarla uygulandı. Bu bebeklerden ibuprofenle tedaviden önce, her ibuprofen dozundan 12-24 saat sonra, sepsis, NEK saptanan bebeklerde tedavinin başlangıcı ve sonunda böbrek fonksiyon testleri ve eş zamanlı üNGAL çalışıldı. üNGAL düzeylerinin gebelik yaşı ve doğum ağırlığı düştükçe arttığı, postnatal yaş arttıkça azaldığı görüldü. İbuprofen verilenlerde ibuprofen tedavisi almayanlara göre üNGAL düzeylerinin arttığı, ibuprofene bağlı AKI gelişen bebeklerde maternal oligohidramniyoz/anhidramniyoz varlığının AKI riskini arttırdığı, sepsis başlangıcında artan üNGAL'nin tedavi sonunda düzeyinin düştüğü, BPD ve ROP gelişen bebeklerde doğumdan sonra ilk 48 saatten itibaren 7., 14., 21. ve 28. günlerde üNGAL düzeylerinin belirgin yüksek olduğu görüldü. Sonuç olarak, VLBW bebeklerde doğumdan itibaren ilk ay üNGAL düzeylerinin izleminin, böbrek hasarı yanında, sepsis, BPD ve ROP gibi komorbit durumların erken tanısında ve takibinde yararlı olabileceği düşünüldü.
Very low birth weight (VLBW) infants carry high risk for development of morbidities such as acute kidney injury (AKI), sepsis, necrotizing enterocolitis (NEC), bronchopulmonary dysplasia (BPD) and retinopathy of prematurity (ROP). To diagnosis these diseases, there is a necessity of disease specific markers. Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL), which is a glycoprotein, first time isolated from neutrophils, is recommended as an early marker of acute kidney injury. In this study, the relationship between co morbid conditions and urinary NGAL (uNGAL) levels in VLBW infants was investigated. Seventy three infants with birth weight <1500 g that are followed in neonatal intensive care unit, were included the study. Cases with chromosomal anomaly, suspicion of syndromic diseases, congenital renal and heart diseases and cases died in first week of life were excluded from the study. Demographic and clinical features of patients were recorded. Serum samples for renal function tests and urinary samples for uNGAL of all infants were taken in first 48 hours after birth, 7th, 14th, 21th, and 28th ((±1) days. Oral ibuprofen therapy with doses of 10/5/5 mg/kg/dose in 24 hour intervals was administered to prematures with hemodynamically significant patent ductusarteriousus. From these infants, before ibuprofen treatment, 12-24 hours after each ibuprofen doses and for infants diagnosed with sepsis and NEC, before and after treatment renal function tests, uNGAL was studied. It was determined that uNGAL levels were increased with reduce in gestational age and birth weight; were decreased with increase in postnatal age. It was established that uNGAL levels in patients with treated ibuprofen were increased with respect to not treated patients, and that presence of maternal oligohydramniosis/anhydramniosis was increased AKI risk in infants with AKI depended on ibuprofen, and that uNGAL levels were decreased after sepsis treatment compared with its high levels of in diagnosis, and that uNGAL levels were significantly high after 48 hours of birth, 7th, 14th, 21th and 28th days in infants with BPD and ROP. As a result, uNGAL levels may be useful a new marker not only in acute kidney damage, but also in early diagnosis and following of co morbidities such as BPD and ROPin the first month of VLBW infants..
URI: https://hdl.handle.net/11499/2670
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Taner Atılgan .pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

52
checked on May 27, 2024

Download(s)

274
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.