Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2674
Title: Primeri bilinen vertebra metastazı veya şüphesi olan olgularda difüzyon MRG bulguları
Other Titles: DW MRI the presence of vertebral metastasis in patients with known primary malignant disease
Authors: Koçak, Barış Tevfik
Advisors: Nuran Sabir Akkoyunlu
Keywords: Vertebra metastasis
Diffusion weighted MR imaging
Radyoloji ve Nükleer Tıp
Radiology and Nuclear Medicine
Difüzyon manyetik rezonans görüntüleme
Diffusion magnetic resonance imaging
Manyetik rezonans görüntüleme
Magnetic resonance imaging
Neoplazm metastazları
Neoplasm metastasis
Neoplazmlar
Neoplasms
Spinal neoplazmlar
Spinal neoplasms
Teşhis
Diagnosis
Abstract: Çalışmamızın amacı, primeri bilinen olgularda difüzyon ağırlıklı MR görüntülemede (DA MRG) difüzyon kısıtlamasının ve ADC değerindeki değişikliklerin STIR sekansı ile saptanan vertebra metastazlarının tanısına olan katkısını değerlendirmek ve osteoblastik vertebra metastazların tanısındaki değerini ortaya koymaktır. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı'nda, Ocak - Ekim 2008 tarihleri arasında başvurmuş vertebra metastazı ve/veya şüphesi olan ancak primer malign tanısı olan 40 hastaya öncelikle STIR MRG referans tetkik olarak çekildi sonra tüm vücut kemik sintigrafisi ve DA-MRG tetkikleri yapıldı. DA-MRG bulguları STIR MRG ve tüm vücut kemik sintigrafisi bulgularıyla karşılaştırıldı. DA-MRG' de difüzyon kısıtlamasının izlenmesinin vertebra metastazlarının saptanmasında duyarlılığı %88, özgüllüğü %96,9 olarak bulundu. Tüm vücut kemik sintigrafisi bulgularına göre DA-MRG' de difüzyon kısıtlaması izlenmesinin osteoblastik vertebra metastazlarının saptanmasında duyarlılığı %81, özgüllüğü %96,7 olarak bulundu. Metastaz saptanan vertebraların ADC değerlerinde metastaz saptanmayan vertebralara göre artış izlenmekte olup, istatistiksel olarak anlamlı bulundu. TVKS ve niteliksel DA-MRG ile karşılaştırıldığında ADC haritasında ölçülen ADC değerindeki artış vertebra matastazlarının saptanmasında en duyarlı tanı yöntemi olarak değerlendirildi. Primeri bilinen ve vertebra metastazı ya da süphesi olan olgularda DA-MRG vertebra metastazlarının saptanmasında yüksek duyarlılığa sahip, radyasyon ve kontrast madde kullanımı göstermeyen bir tetkik olması nedeniyle MRG kontraendikasyonu bulunmayan olgularda vertebra metastazlarının tanısında tercih edilebilecek bir tanı yöntemidir.
From January 1, 2008 to October 31, 2008, 40 patients (29 men and 11women; age range 55 - 85 years; mean age 65,5 + 8,21 years ) with suspicion of vertebral metastasis were recruited to this study. All the patients were underwent STIR MRI, Diffusion weighted MRI (DW- MRI) and whole body bone scintigraphy examinations. The purpose of this study was to evaluate by DW MRI the presence of vertebral metastasis in patients with known primary malignant disease. DW MRI findings including diffusion restriction and changes at ADC value were assessed and correlated with the results of bone scintigraphy and STIR MRI sequence which was used as a reference test to detect vertebral metastasis. Diffusion restriction findings in DW-MRI showed a high sensitivity 88% and specificity 96,9%. Not only in determining vertebral metastasis but also when compared with whole body bone scintigraphy records (sensitivity 81% and specificity 85%). An increased in ADC values of metastatic vertebrae in comparison with the non metastatic vertebrae was found significant statistically. Due to the high sensitivity and specificity of DW MRI in determining vertebral metastasis without the need to use contrast media and ionizing radiation, DW MRI could be a safe and preferential modality in screening patients with suspected vertebral metastasis.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2674
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tevik Barış Koçak .pdf1.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

92
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

942
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.