Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2676
Title: Anemi ve 50mm/sa üzerinde sedimentasyon yüksekliği olan hastalarda hastalık tanı dağılımı
Other Titles: The distribution of disease diagnosis in patients with an anemia and erythrocyte sedimentation rate over 50 mm/hour
Authors: Öztürk Erürker, Tuba
Advisors: Ali Keskin
Keywords: Eritrosit sedimentasyon hızı
Anemi
Erythrocyte sedimentation rate
Anemia
Abstract: Eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) fibrinojen, immünglobülinler ve benzeri akut faz proteinleri aracılı eritrosit agregasyon derecesini ölçen, zaman bağımlı, yaygın kullanılan, basit ve ucuz, ancak duyarlılığı ve özgünlüğü düşük bir kan testidir. Çalışmamızda; Kasım 2011 ile Kasım 2012 arasında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları ve ilgili yan dallarının polikliniğine başvurmuş ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları ve ilgili yan dallarının servislerinde yatırılarak takip edilen anemi ve sedimentasyon yüksekliği olan hastaların hastalık tanı dağılımını belirlemeyi amaçladık. ESH?si 50 mm/sa?i geçen ve anemisi olan 300 hasta belirlendi. Hastaların 154?ü kadın (%51,3) 146?sı erkekti (%48,7). Kadınların yaş ortalaması 59,08 ± 19,0 yıl, erkeklerin yaş ortalaması ise 62,4 ± 14,1 yıl olarak tespit edildi. ESH kadınlarda ortalama 77,55 ± 21,21 mm/sa, erkeklerde ise 82,89 ± 19,24 mm/sa saptandı. Hemoglobin kadınlarda ortalama 10,31 ± 1,60 g/dL, erkeklerde ise 10,69 ± 1,52 g/dL saptandı. Yaş gruplarına bakıldığında en fazla hasta 60?70 yaşları arasında olup (75 hasta), en az hastanın kaydedildiği yaş grubu ise 15?30 yaşlarıydı (19 hasta). Yaş grupları ile ESH karşılaştırıldığında en yüksek ESH 60?70 yaşları arasında saptanmıştır. Hastalık gruplarına göre dağılımda en yüksek oranı onkolojik hastalıklar alırken (%27,9), en az hasta içeren grup ise göğüs hastalıkları (%1) olmuştur. En yüksek ESH aktif ülseratif kolit tanılı 21 yaş bayan hastada 140 mm/sa olarak kaydedilmiştir. Erkeklerde en yüksek ESH 140 mm/sa ile 70 yaşında Waldenström Makroglobülinemili bir hastada tespit edildi. Anahtar kelimeler: Eritrosit sedimentasyon hızı, anemi.
Erythrocyte sedimentation rate (ESR) is a time-honored, frequently used, simple and cheap, although not sensitive and specific, blood test which assesses the degree of erythrocyte aggregation mediated by acute phase proteins, such as fibrinogen and immunoglobulins. In our study, we aimed to retrospectively analyze diseases in which erythrocyte sedimentation rate exceeded 50 mm/hour and with anemia in patients hospitalized at the Department of Internal Medicine of Pamukkale University Hospital between November 2011 to November 2012. There were 300 patients with an erythrocyte sedimentation rate higher than 50 mm/hour and had an anemia. Of these, 154 were female (51,3%) and 146 were male (48,7%). Mean age of the female patients was 59,08 ± 19,0 years. Mean age of the male patients was 62,4 ± 14,1 years. Mean erythrocyte sedimentation rate was 77,55 ± 21,21 mm/hour in females and 82,89 ± 19,24 mm/hour in males. Mean hemoglobin was 10,31 ± 1,60 g/dL in females and 10,69 ± 1,52 g/dL in males. According age groups the most patients were between 60?70 years old group (75 patients), the least patients were between 15?30 years old group (19 patients). When the age groups and ESR were compared, the highest ESR was found between 60?70 years old patients. When the distribution of increased erythrocyte sedimentation rates was analyzed according to diseases, oncological diseases were the most common (27,9%), and thoracic diseases were the least common (1,0%). The highest erythrocyte sedimentation rate was 140 mm/hour in a 21-year-old woman with ulserative colitis, In male patients the highest erythrocyte sedimentation rate was 140 mm/hour in a 72-year-old man with Waldenström?s m
URI: https://hdl.handle.net/11499/2676
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tuba Erürker Öztürk.pdf1.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

168
checked on May 27, 2024

Download(s)

608
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.