Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2679
Title: Denizli il merkezinde 13 14 yaş arası okul çocuklarında astım semptomlarının prevelansının yazılı ve video anketle saptanması ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Determination of the prevalence of asthma symptoms with written and video questionnaire and evaluation of potential risk factors among 13-14 years-old school children in denizli
Authors: Ahmet Akçay
İnce, Tülay
Keywords: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Child Health and Diseases
Issue Date: 2009
Abstract: Bu çalısmanın amacı Denizli'de 13 - 14 yaş okul çocuklarında astım semptomlarının prevalanslarını yazılı anket (YA) ve video anketle (VA) saptamak ve olası risk faktörlerini değerlendirmektir. Çalışma kesitsel bir çalışmadır. Denizli il merkezinde 7. ve 8. sınıf öğrencisi 13 - 14 yaş arasındaki okul çocuklarında astım semptomlarının prevalansları International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) YA ve VA ile değerlendirilmiştir. Yazılı ve video anket 4078 öğrenciye uygulanmış olup, % 75 başarı elde edilmiştir. Öğrencilerin % 46.7'si kız ve % 53.3'ü erkekdi. Yazılı anket sonucunda HBH (hayat boyu hışıltı), son 12 ayda hışıltı ve HBDTA (hayat boyu doktor tanılı astım) prevalansları sırasıyla % 13.5, % 6.3 ve % 12.9 olarak tespit edilmiştir. Video anket sonucunda HBH ve son 12 ayda hışıltı prevalansları sırasıyla % 9.6 ve % 5.5 olarak tespit edilmiştir. Yazılı ve video anket sonuçlarının farklı olduğu, YA ve VA'in uyum değerlendirmesinde kappa değerleri 0.25 ile 0.50 arasında bulunarak kötü derecede bir uyumun olduğu tespit dilmiştir. Ailede alerjik hastalığın olması, ailede alerjik hastalığı olan kişi sayısı ve alerjik hastalığın kimde olduğu, çocuğun sigara içmesi ve 100 adetten fazla sigara içmiş olması, annenin sigara içmesi, çocuğun tekstilde anne - babasının yanında çalışması, evde tüylü oyuncak bulunması, uyuduğu odada çamaşır kurutulması ve başka alerjik hastalığının olması her iki anket sonucunda da astım açısından riskli bulunmuştur. ISAAC standartlarına göre 13 - 14 yaş grubunda Türkiye'de yapılan diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında, Yazılı anket sonuçlarında, İstanbul ve Bursa' ya göre HBH prevelansı düşük, VA sonucunda ise HBH prevelansı İstanbul'a göre çok daha düşük saptanmıştır. Her iki anket sonucunda benzer ve farklı prevelans ve risk faktörleri saptanmıştır. Türkiye'nin diğer sehirlerindeki doğru astım semptomlarını ve risk faktörlerini tespit etmek için ISAAC VA kullanarak yeni çalışmaların yapılması gerekmektedir.
This study was performed to evaluate the prevalence of asthma symptoms with written (WQ) and video questionnaire (VQ) and determination of potential risk factors among 13-14 years-old school children in Denizli. In a cross-sectional study design, 7th and 8th class school children aged 13-14 year old in Denizli centre were evaluated. Prevalence of asthma symptoms among children was assessed using International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) WQ together with VQ. Written questionnaire and VQ were performed by 4078 school children, 46.7 % were girl, 53.3% were boy. The study succeed was 75% . Prevalances of wheezing ever, wheeze in last 12 months and doctor diagnosed asthma with WQ were 13.5 %, 6.3% and 12.9%, respectively. Prevalances of wheezing ever, wheeze in last 12 months, exercise-induced wheeze ever, and severe wheeze ever with VQ were 9.6%, 5.5%, 17.8%, 3.4% and 5.3%, respectively. Different outcomes were found with WQ and VQ. When the compliance between WQ and VQ outcomes was evaluated, it was found between71.1% - 85.2% with low kappa (k: 0.25 - 0.50) Atopy, number of atopic people and who had atopic disease in family, smoking child, smoking over than 100 cigarettes, smoking mother, children who works in textile with his/her parents, stuff toys in home, to hang out the laundry in the bedroom and have another atopic disease were found as risk factors for asthma in both questionnaires. When the outcomes were compared with the other study which was performed by using ISAAC standart protocol among 13-14 year-old school children in Turkey, wheeze ever prevelance was lower than Istanbul and Bursa with WQ. Wheezing ever prevelance was too lower than that of Istanbul with VQ. Similar and different prevelance and risk factors were established with both questionnaires. Further studies are required to determine true asthma symptoms prevalances and risk factors in other cities of Turkey using ISAAC VQ.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2679
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tülay İnce .pdf949.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

70
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

30
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.