Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2681
Title: Tıkanma sarılıklarında bt kolanjiografinin yeri
Authors: Özgüler, Ulaş
Advisors: Ahmet Baki Yağcı
Keywords: Tıkanma sarılığı
BT kolanjiografi
MinIP
MPR.
Obstructive jaundice
CT cholangiography
MinIP,
MPR.
Abstract: Bu retrospektif çalışmada, tıkanma sarılıklı olgularda, MinIP ve MPR görüntüler elde olunarak yapılmış olan ince kesitli BT kolanjiyografi incelemenin tanısal etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır PAÜTF Radyodiagnostik Anabilim Dalı'nda yapılan arşiv taramasında, Kasım 2006 ? Mayıs 2008 tarihleri arasında klinik olarak tıkanma sarılığı şüphesi ile refere edilen 86 olgunun BT incelemelerine ulaşıldı. IV kontrast madde sonrası portal venöz fazda ve ince kesit kalınlığı ile gerçekleştirilen BT'si olan, klinik ve biyokimyasal biliyer obstrüksiyon bulguları olan, PTK, ERKP ve MRKP tetkiklerinden en az biri veya opere edilmiş ve klinik olarak sonuçlandırılmış olan 24 olgu (14 erkek, 10 kadın; ortalama yaş 62, yaş aralığı 43-81) çalışmamıza dahil edildi İş istasyonu üzerinde, MPR ve MinIP teknikleri kullanılarak biliyer sistemin anatomik yapısı, dilatasyon varlığı ve derecesi ve obstrüksiyon nedeni incelendi. BT kolanjiografi tetkiklerinin genel ?görüntü kalitesi?, olguların %95.8'inde iyi, %4.2'sinde yeterli, ekstrahepatik safra yollarının görüntü kalitesi ise; %73.9'unda iyi, %26.1'inde yeterli olarak değerlendirildi. BT kolanjiografi ile tanımlanan tıkanma seviyeleri, referans tetkik sonuçları ve cerrahi bulguları ile uyumlu bulundu. Biliyer obstrüksiyonda, tıkayıcı lezyon düzeyinde, BT kolanjiografi ile ?Tip 3? (?papillary shape?) safra yol sonlanmasının varlığının görülmesinin, maligniteyi saptamadaki duyarlılığı % 81.3, özgüllüğü % 100 olarak hesaplandı. Tıkanma sarılığında, BT kolanjiografinin maligniteyi belirlemedeki duyarlılığı, özgüllüğü ve doğruluk oranı, sırasıyla, % 93.8, % 87.5 ve %91.7 olarak hesaplandı Sonuç olarak, MinIP ve MPR görüntüler elde olunarak yapılmış olan ince kesitli BT kolanjiyografi, obstrüktif sarılık ön tanılı olgularda, malign veya benign obstrüksiyon sebebinin ortaya konmasında yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip, noninvaziv, hızlı ve kolay uygulanabilen önemli bir alternatif inceleme yöntemi olarak bulundu.
The aim of this retrospectice study, on cases who have obstructive jaundice, is to determine diagnostic value of CT cholangiography using MinIP and MPR images CT evaluations of 86 cases made for clinical doubt on obstructive jaundice between the dates of November 2006 ? May 2008 were reached in archives review performed in the Radiology Department of Pamukkale University Faculty of Medicine, in this study. 24 cases (14 males, 10 females; average age 62, age range 43-81), whom CT was performed in portal venous phase by thin-slab cross-section after IV contrast media injection, who showed clinical and biochemical findings of obstruction, that were done at least one of the PTC, ERCP and MRCP examinations or operated and clinically completed, were included in this study The anatomic structure, cause of obstruction, presence of dilatation and the degree were evaluated by using MPR and MinIP techniques on the work station. General ?quality of the image? of the CT cholangiography examinations? assessment were good in 95.8% of the cases and as sufficient in 4.2%, while image quality in extrahepatic biliary ways? assessment were good in 73.9% of the cases and as sufficient in 26.1%. Obstruction levels defined by CT cholangiography conformed with the reference examination results and surgical findings. In the biliary obstructions, the sensitivity to detect malignancy whom presence of ?Type 3? (?papillary shape?) biliary way ending in CT cholangiography was calculated as 81.3%, and its specifity as 100%. In determining the reason the biliary obstruction, the sensitivity of CT cholangiography, its specifity, accuracy for malignancy were 93.8%, 87.5%, 91.7% , respectively In conclusion, cases who have clinically suspected obstructive jaundice, thin slab CT cholangiography performed by obtaining MinIP and MPR images were an important alternative examination method and has to high sensitivity and specifity to find out the reason of the obstruction, malignant or benign that can be used rapidly and easily.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2681
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ulaş Özgüler.pdf4.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

98
checked on May 27, 2024

Download(s)

2,514
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.