Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2683
Title: Esansiyel tremorlu hastalarda klinik ve elektrookülografik bulgular
Other Titles: Clinical and electrooculografical finding in patient with essential tremor
Authors: Cenikli, Utku
Advisors: Levent Sinan Bir
Keywords: Nöroloji
Neurology
Abstract: Çalışmamızda, Esansiyel tremor (ET) hastalarında göz hareketlerini elektrookülografi (EOG) ile kayıtlamak, patoloji saptanırsa; ET patofizyolojisinde özellikle son çalışmalarda üzerinde durulan serebellar disfonksiyon başta olmak üzere, beyin sapı, talamus ile yolaklarındaki disfonksiyonunun, bu yolaklardaki disfonksiyon sonucunda ortaya çıkabilen göz bulguları ile karşılaştırmak amaçlandı. Ocak 2008 ve Ekim 2008 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji polikliniğine başvuran 36 ET'li hasta ile benzer cinsiyet ve yaşta 36 sağlıklı katılımcı çalışmaya alındı. Tüm katılımcıların EOG testlerinden sakkadik test, yavaş takip (trekking) testi, optokinetik test, gaze testi ve pozisyonel testti yapılarak öykü ve muayene bulgularıyla birlikte değerlendirildi. ET'li hasta ile kontrol grubu arasında, EOG testlerinde anlamlı bir farklılık saptanmadı. Bu durumda ET nin patogenesisinde öne sürülen serebellar hipotezi destekler veri elde edemediğimiz söylenebilir ancak bu durum hipotezi reddettirmez. Oküler bulgu çıkartmayacak düzeyde bir patoloji sözkonusu olabilir.
The aims of the study were to record ocular movements of Essential tremor (ET) patients using electrooculography (EOG) and; if there are any pathological results, to compare them with the ocular manifestations of the recently investigated causes of ET such as brainstem, thalamus disfunction and especially cerebellar disfunction. Thirty six ET patients admitted to Pamukkale University Neurology department between January 2008 and October 2008 were recruited for the study and 36 healthy, age and sex matched subjects formed the control group. Saccadic, tracking, optokinetic, gaze and positional test results were obtained from the EOG tests of the each subject and evaluated together with the history and examination findings. There was not any significant difference between the ET patients and controls. Those results may not lead us to support cerebellar hypothesis in the pathogenesis of ET. On the other hand they can not discard the hypothesis.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2683
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Utku Cenikli.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

52
checked on May 27, 2024

Download(s)

646
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.