Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2684
Title: Polikistik over sendrom'lu hastalarda pancreatic derived factor (PANDER veya FAM3B) ve malondialdehit (MDA) düzeylerinin incelenmesi
Other Titles: The evaluation of serum pancreatic derived factor (PANDER) and malondealdehyde (MDA) levels in women with polycystic ovarian syndrome
Authors: Mehmet Babür Kaleli
Çabuş, Ümit
Keywords: Polikistik over sendromu
Polycystic ovary syndrome
PCOS
PANDER
Malondialdehyde
PKOS
Pander
Malondialdehit
Issue Date: 2013
Abstract: Polikistik Over Sendromu (PKOS) insülin direnci, dislipidemi, sistemik inflamasyon ve endotel disfonksiyonu gibi metabolik bozukluklarla birliktelik gösterir. Polikistik over sendromlu hastalarda gelişebilen DM etiyolojisine yönelik oksidatif stresin ve pankreas hücrelerinde meydana gelebilecek hasarlanmanın rolünü araştırdık. Pankreas hücrelerindeki yıkımı belirlemek için Pancreatic Derived Factor (PANDER veya FAM3B) ve oksidatif stres parametresi olarak ta malondialdehit (MDA) kullanıldı. Yaş aralığı 18-38 olan 27 PKOS?lu hasta çalışma grubu olarak, 24 sağlıklı kadın ise kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. Demografik verileri, antropometrik ölçümleri, hormonal ve metabolik pro?lleri, serum PANDER ve MDA düzeyleri değerlendirildi. Çalışmamızda hasta ve kontrol grubu arasında serum MDA ve PANDER değerleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. PKOS?lu grupta açlık kan şekeri, açlık insülin düzeyleri ve HOMA-IR düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek saptandı HOMA-IR düzeyleri ile FAI (r = 0,50 p = 0,0001), HOMA-IR düzeyleri ile BMI (r = 0,55 p = 0,0001) ve HOMA-IR düzeyleri ile TG (r = 0,35 p = 0,013) arasında pozitif ilişki saptandı. Çalışmamızda PKOS?lu hastalarda anlamlı olarak artmış FAI ve serum total testosteron düzeyleri ile azalmış olan SHBG düzeyleri tespit edildi. Yaptığımız çalışmada Polikistik Over Sendromlu hastalarda gelişen DM un etiyolojisinde oksidatif stres etkisi ve insülin sekresyonu yapan hücrelerde hasarlanma olmadığı ortaya konmuştur. Daha doğru bir yorum için uzun süreli, randomize ve kontrollü klinik çalışmaların yanı sıra moleküler araştırmalara da ihtiyaç vardır. Anahtar kelimeler: Polikistik over sendromu, PKOS, Pander, Malondialdehit
Polycystic ovary syndrome (PCOS) is associated with metabolic derangements including insulin resistance, dyslipidemia, systemic inflammation and endothelial dysfunction. In this study we investigated the role of oxidative stres and pancreatic cell damage as possible factors in development of DM in PCOS. Pancreatic Derived Factor (PANDER) and Malondealdehyde (MDA) were used as markers of pancreatic cell damage and oxidative stress, respectively. 27 patients with PCOS and 24 healthy women as control group ages of whom ranging between 18-38 were included in the study. Demographic data, antropometric measurements, hormonal and metabolic status, serum MDA and PANDER levels were evaluated. Serum MDA and PANDER levels did not differ significantly between the study and control groups. Significantly higher serum fasting glucose, insulin levels and HOMA-IR values were observed in women with PCOS in our study. Positive correlations were observed between HOMA-IR and FAI, BMI ,TG levels ((r = 0,50 p = 0,0001, r = 0,55 p = 0,0001, r = 0,35 p = 0,013, respectively). The patients with PCOS had considerably higher FAI and serum total testosterone leves than healthy subjects, while significantly lower serum SHBG concentrations were determined. Our study demonstrated that oxidative stress and pancreatic cell damage has no role in the etiology of DM in PCOS. However, in terms of PANDER activity, randomized, case-controlled, long-term studies are needed in PCOS, especially in molecular basis. Keywords: Polycystic ovary syndrome, PCOS, PANDER, malondialdehyde
URI: https://hdl.handle.net/11499/2684
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ümit Çabuş .pdf1.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 29, 2023

Download(s)

26
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.