Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2687
Title: Yaşa bağlı makula dejenerasyonu ile CFH, HIF1A, SKIV2L ve MYRIP genlerinin polimorfizmleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi
Other Titles: Identifying associations between CFH, HIF1A, SKIV2L and MYRIP gene polymorphisms and age-related macular degeneration (AMD)
Authors: Okur, Volkan
Advisors: G. Ozan Çetin
Keywords: YBMD
CFH
SKIV2L
MYRIP
HIF1A
Polimorfizm
AMD
CFH
SKIV2L
MYRIP
HIF1A
Polymorphism
Abstract: Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD), özellikle gelişmiş ülkelerdeki geri dönüşümsüz görme kaybının en önemli nedenidir. YBMD gelişimindeki en önemli risk faktörü ileri yaştır. CFH genindeki rs1061170 polimorfizminin YBMD gelişimi açısından bağımsız bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte bu polimorfizme sahip hastalarda hastalığın gelişmemesi sonucunda YBMD ile ilişkili farklı genlerin araştırıldığı çalışmalarda, birçok gende YBMD?ye karşı koruyuculuk yaratabilecek polimorfizmler saptanmakla birlikte, YBMD ile ilişkili olabilecek yeni genler de araştırılmaya devam edilmektedir. Bu olgu-kontrol çalışmamızda, YBMD?ye sahip 87 hasta ve sağlıklı 80 bireyde, CFH genindeki rs1061170 polimorfizmine ek olarak, SKIV2L ve MYRIP genlerindeki rs429608 ve rs2679798 ve HIF1A genindeki rs11549465 ve rs11549467 polimorfizmlerinin dağılımlarını dizi analizi yöntemiyle belirledik. CFH genindeki rs1061170 polimorfizmi açısından en az 1 adet C alleli taşımanın YBMD gelişimini yaştan bağımsız olarak arttırdığını bulduk (OR= 2.42; 95%CI 1.22-4.81). Ek olarak, aynı polimorfizmdeki atasal T allelinin de YBMD?ye karşı koruyucu etkiye sahip olduğu görüldü (OR=0.53; 95%CI 0.34-0.83). Diğer genlerdeki polimorfizmlerin dağılımları açısından ise hasta ve kontrol gruplarımız arasında istatistiksel bir fark saptanmamıştır. Bu çalışma sonucunda CFH geni rs1061170 polimorfizminin ülkemiz popülasyonu için de YBMD ile ilişkili olduğu belirlendi. Araştırma sonucunda diğer genlerde yer alan polimorfizmlerin YBMD ile ilşkisi gösterilememiştir ancak bu konuda daha geniş gruplarla yapılacak çalışmalara gereksinim vardır.
Age-related macular degeneration (AMD) is, especially in developed countries, one of the most important reasons of irreversible vision loss in advanced age. The most important risk factor is an advanced age. It has been shown that rs1061170 polymorphism in CFH gene is also an independent risk factor for AMD. However, disease-free patients with this polymorphism necessitate the investigation of other possible candidate genes. Thus, several number of polymorphisms both the ones with protective effect and the ones with causative effect have been identified and still being investigated. In this case-control study, we determine the distributions of rs1061170 (CFH), rs429608 (SKIV2L), rs2679798 (MYRIP) and rs11549465 and rs11549467 (HIF1A) polymorphisms via sequencing in 87 AMD patients and 80 healthy subjects. We found that having at least one C allele for rs1061170 polymorphism increases AMD risk independent from age (OR= 2.42; 95%CI 1.22-4.81). Furthermore, the ancestral T allele for rs1061170 polymorphism has protective effect for AMD (OR=0.53; 95%CI 0.34-0.83). There is no statistically significant difference for distributions of the other studied gene polymorphisms between patients and healthy subjects. As a conclusion, it has been identified that rs1061170 polymorphism of CFH gene is also associated with AMD in our population. Although no associations were documented for other polymorphisms, large-scale studies should be designed to clearly identify these associations in our population.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2687
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volkan Okur.pdf1.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

86
checked on May 27, 2024

Download(s)

60
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.