Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2689
Title: Diyabetik ve diyabetik olmayan kronik böbrek yetmezlikli hastalarda fetuin-a, pentraxin-3'ün aort sertliği, kardiyak fonksiyon bozukluğu ve inflamasyon ile ilişkisi
Other Titles: The associatons of fetuin-a and pentraxin-3 with aortic stiffness, cardiac dysfunction and inflammation in diabetic and non-diabetic chronic renal failure patients
Authors: Şahan, Yasin
Advisors: Belda Dursun
Keywords: Aort
Aorta
Ateroskleroz
Atherosclerosis
Böbrek yetmezliği-kronik
Kidney failure-chronic
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
Fetuin A
Fetuin A
Pentraksin 3
Pentraxin 3
İnflamasyon
Inflammation
Abstract: Kronik böbrek yetmezliği (KBY), kardiyovasküler hastalıklar için ilk andan itibaren risk oluşturmaktadır. Bu nedenle KBY'ye bağlı ölümlerin en sık nedeni kardiyovasküler hastalıklardır. KBY hastalarında görülen arteriyel sertlik önemli bir sorundur. Bu hastalarda geleneksel olan ve geleneksel olmayan risk faktörlerinden dolayı ateroskleroz ve aort sertliğinde belirgin artış vardır. Bu çalışmada diyabetik ve diyabetik olmayan KBY hastalarında kısa pentraxin'3 ve kalsifikasyon inhibitörü olan fetuin-A'nın aort sertliği, kardiyak fonksiyon bozukluğu ve inflamasyon ile ilişkisini araştırmayı hedefledik. Pentraxin'3 seviyesi (ng/ml), diyabetik KBH, diyabetik olmayan KBH grupları ve kontrol gruplarında (sırasıyla 1,13±0,22; 1,04±0,24; 0,33±0,39, p:0,0001) ölçüldü ve hasta gruplarında kontrol grubuna göre yüksek saptandı. Fetuin-A seviyesi (ng/ml) diyabetik KBY, diyabetik olmayan KBY grupları ve kontrol gruplarında (sırasıyla 17,42±10,40; 18,13±10,59; 42,38±16,83, p:0,0001) ölçüldü ve hastalarda kontrol grubuna göre düşük saptandı. Aort sertlik indeksi diyabetik KBY, diyabetik olmayan KBY grupları ve kontrol gruplarında (sırasıyla 0,0148±0,0050; 0,0142±0,0041; 0,0102±0,0049, p:0,0001) ölçüldü. Bu çalışmada evre 3-5 diyabetik ve diyabetik olmayan KBH'da aortik sertlik indeksinin artmış olduğu saptanmıştır. Aortik sertlik indeksi fetuin-A ile negatif, pentraxin-3 ile pozitif korelasyon göstermektedir. Sonuçlarımıza dayanarak düşük fetuin-A ve yüksek pentraxin-3 düzeylerinin aortik sertlik açısından risk faktörü olarak değerlendirilebilir ve kardiyak morbidite ve mortalite açısından yüksek riskli populasyonda prognostik açıdan önem arz edebilir.
Chronic kidney disease (CKD) , from the first moment poses a risk for cardiovascular disease. For this reason, the most common cause of deaths are due to cardiovascular diseases in chronic renal failure. Arterial stiffness is an important problem in patients with chronic renal failure. In these patients, because of the traditional and non-traditional risk factors for atherosclerosis and aortic stiffness increase significantly. We aimed to study the associations of fetuin-a and pentraxin?3 with aortic stiffness, cardiac dysfunction and inflammation in diabetic and non-diabetic chronic renal failure patients. Pentraxin-3 level (ng/ml) was measured in diabetic CKD, non-diabetic CKD group and the control group (1,13 ±0,22 ; 1,04 ±0,24 ; 0,33 ±0,39 , respectively p:0,0001) and patient had values higher than the control group. Fetuin-A levels (ng/ml) was measured in diabetic chronic renal failure, diabetic and non-CRF group and the control group (17,42±10,40 ; 18,13±10,59; 42,38±16,83, respectively p:0,0001) and control group had values higher than the patients. Aortic stiffness index was measured in diabetic chronic renal failure, non-diabetic CRF group and the control group(0,0148±0,0050 ;0,0142±0,0041 ;0,0102± 0,0049, respectively p:0,0001) and patient groups had values higher than the control group. Our results demonstrate increased aortic stiffness in stage 3-5 diabetic and non-diabetic CKD patients. Serum fetuin-A levels negatively reflected whereas pentraxin-3 levels positively reflected an increase in aortic stiffness. Based on our results, fetuin-A and pentraxin-3 could be used as risk factors for progression of aortic stiffness and therefore may have prognostic value in the follow up of these patients with high cardiovascular morbidity and mortality.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2689
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yasin Şahan.pdf2.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

8
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.