Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2691
Title: Plasental ve umblikal kord kanlarında fetal kan gazı ve asit-baz degerlerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of fetal blood gas and acid-base status in the placental and umbilical cord bloods
Authors: Oranlı, Yeşim
Advisors: Mehmet Emin Soysal
Keywords: Kadın Hastalıkları ve Doğum
Obstetrics and Gynecology
Abstract: PLASENTAL VE UMBL KAL KORD KANLARINDA FETAL KAN GAZI VE AS T-BAZ DEĞERLER N N KARŞILAŞTIRILMASI DR. YEŞ M ORANLI Doğum sırasında alınan umblikal kord kanı, fetal asit- baz dengesinin objektif bir göstergesidir. Bu standart ölçümün dışında, doğumun 3.dönemi tamamlandıktan sonra, plasental kan damarlarından alınan örnek de kan gazı ve pH ölçümleri için diğer bir kaynaktır. Bu çalışmaya, Nisan 2005-Haziran 2005 tarihleri arasında, Denizli Devlet Hastanesinde normal spontan vajinal yol ile doğum yapan 38-42 hafta arasındaki, term, NST'si reaktif 50 gebe alındı. Doğumu takiben klemplenen umblikal kord arter ve veninden, plasentanın çıkışını takiben ise, plasental kord insersiyo yerinin arter ve veninden kan gaz örnekleri alındı. Alınan örneklerde; pH, pCO2, HCO3- ve baz açığı değerleri Medica Easy Stat Analyzer aletinde çalıştırıldı. Her hastaya ayrı olarak hazırlanan formlara, doğumla membran rüptürü arasındaki süre membran rüptür süresi, doğumla kontraksiyonların başladığı zaman arasındaki süre eylem süresi olarak kaydedildi. Plasenta ayrılma süreleri ve hastaların oksitosin alıp almadığı da formlarda belirtildi. Bebeklerin 1. ve 5. dakika Apgar skorları kaydedildi. Çalışmamızda; 1.dakika Apgar skoru 8.5±1.2, 5.dakika Apgar skoru 9.7±0.6 olarak bulunmuş ve Apgar skoru ile umblikal arter pH'sının korele olduğu izlenmiştir. Sonuçlarımıza göre; primigravidlerde eylem süresinin arter ve venlerdeki değerleri etkilemediği izlenmiş, multigravidlerde ise eylem süresi 8 saatten az olan vakalarda HCO3- değerlerinin daha düşük olduğu bulunmuştur. Oksitosin ile indüklenmiş doğumun, membran rüptür süresinin ve plasenta ayrılma süresinin fetal asit-baz değerleri üzerine etkisi olmadığı saptanmıştır. Umblikal arter ve vendeki pCO2, HCO3- düzeyleri plasental arter ve vendeki düzeylere yakın bulunduğu halde pH ve baz açığı düzeyleri plasental arter ve vende daha düşük bulunmuştur.
COMPARISON OF FETAL BLOOD GAS AND ACID-BASE STATUS IN THE PLACENTAL AND UMBILICAL CORD BLOODS DR. YEŞ M ORANLI The umbilical cord blood sampling at the time of delivery is a means of fetal acid-base status. Placental vessels provide for another source of fetal blood that can be sampled after the delivery of placenta. Our aim in this study is to estimate the extent to which placental cord blood sampled at its insertion into the placenta with umbilical cord blood sampled from a clamped segment of the cord after delivery. Fifty term patients were studied with arterial and venous blood sampling from the umbilical cord and the placental cord insertion with measurement of pH, pCO2, HCO3- and base excess. The times between rupture of membranes and delivery were enrolled as ?the membrane rupture period? and the times between the beginning of the uterine contractions and delivery were enrolled as ?delivery period?. In our study; we found that, the delivery period does not effect measurements in umbilical and placental cord vessels in primigravidas. But in multigravidas with a short labor of earlier than eight hours, the HCO3- values were smaller than the others that have a longer period. We found any effect of oxytocin, membrane rupture period and placental delivery period on the measurements of the vessels. According to our study; the placental cord blood provides for a close estimate for fetal pCO2 and HCO3- status at birth, but with more error for pH and base excess values. pH and base excess values were variably lower in the placental vein and artery compared with the umbilical vein and artery.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2691
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yeşim Oranlı.pdf241.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

158
checked on May 6, 2024

Download(s)

2,028
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.